NHMT - Aktual NHMT -

Böyük Britaniya şirkəti AMEC Foster Wheelers fəaliyyətini dayandırdı, lakin ölkəmizə vurduğu 350 milyon dollar ziyan barədə açıqlama vermədi!

Böyük Britaniya şirkəti AMEC Foster Wheelers fəaliyyətini dayandırdı, lakin ölkəmizə vurduğu 350 milyon dollar ziyan barədə açıqlama vermədi!

 

Azərbaycanda reallaşan neft layihələrində BP tərəfdaşı kimi iştirak edən Böyük Britaniya şirkəti AMEC Foster Wheelers fəaliyyətini dayandırdı. Artıq bu adda şirkət yoxdur. Ancaq bu şirkət, ölkəmizə vurduğu 350 milyon dollar ziyan barədə açıqlama vermədi! Düşünürəm ki, Azərbaycanla bağlı yazılara geniş yer ayıran Böyük Britaniya mətbuatının öz şirkətlərinin də fəaliyyətləri ilə bağlı araşdırma aparmasına ciddi ehtiyac duyulur.

 

Təşkilatımızın ekspertləri tərəfindən mütamadi olaraq ölkəmizdə reallaşdırılan neft layihələrində iştirak edən şirkətlərin ölkə qanunvericiliyinə nə dərəcədə əməl etdiyinin monitorinq və qiymətləndirilməsi aparılır və ictimaiyyətə bu barədə vaxtaşırı məlumatlar verilir. (nhmt-az.org)

 

Məhkəmə monitorinqi

Yanvar 2017-iyun 2017-ci il ərzində Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin ekspertləri tərəfindən Bakı şəhərinin: Yasamal, Nəsimi, Səbail Rayon məhkəmələrində, Bakı Apellyasiya məhkəməsində və Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində məhkəmə çəkişmələrinin monitorinqi aparılmışdır. 
Monitorinqlər zamanı aşağıdakılar müşahidə olunmuşdur:

 

1. Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 227-ci maddəsinə əsasən, Məhkəmə qətnaməsi elan edilənədək tərtib olunmalıdır. Müstəsna hallarda, xüsusilə mürəkkəb işlər üzrə qətnamənin nəticə hissəsi elan edildikdən sonra əsaslandırılmış qətnamənin tərtib edilməsi 10 gün müddətinədək başa çatdırılmalıdır. Bu halda məhkəmə qətnamənin nəticə hissəsinin elan olunduğu gün onun təsdiq olunmuş surətini işdə iştirak edən şəxslərə rəsmi qaydada verməlidir. Sədrlik edən eyni zamanda işdə iştirak edən şəxslərin əsaslandırılmış qətnaməni nə vaxt ala biləcəklərini elan edir. Məhkəmənin qətnaməsi işdə iştirak edən şəxslərə tərtib edildikdən sonra 3 gün ərzində rəsmi qaydada verilməlidir. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin apardığı monitorinqlər təsdiq edir ki, Bakı Apellyasiya məhkəməsində və Azərbaycan Respublikasının Ali məhkəməsində mülki mübahisələrə qanunvericilikdə nəzərdə tutlan müddətdə baxılaraq qərarlar qəbul edilsədə, Bakı şəhərinin Yasamal Rayon məhkəməsində və Səbail Rayon məhkəmələrində qanunvericiliyin tələblərinin pozulur. Belə ki:

 

Bakı şəhərinin:

BP Eksploreyşn (Kaspian Şi) şirkəti ölkə qanunvericiliyini tanımır ?!

BP Eksploreyşn (Kaspian Şi) şirkəti ölkə qanunvericiliyini tanımır ?!

BP İşçi Heyəti üçün təlimat kitabçasından: Siz buraya gəldiyiniz andan BP şirkətinin və onun gələcək perspektivinin bir hissəsinə çevrilirsiniz

Bəyanat

NEFTÇİLƏRİN HÜQUQLARINI MÜDAFİƏ TƏŞKİLATI İCTİMAİ BİRLİYİ

“Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı” İctimai Birliyi, Dünya üçün çörək Protestant İnkişaf xidməti üzrə Diakonia və İnkişaf Protestant Agentliyinin (“Brot füe die Welt-Bread for the World Protestant Devolopment Service”) maliyyə dəstəyilə həyata k

“Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı” İctimai Birliyi, Dünya üçün çörək Protestant İnkişaf xidməti üzrə Diakonia və İnkişaf Protestant Agentliyinin (“Brot füe die Welt-Bread for the World Protestant Devolopment Service”) maliyyə dəstəyilə həyata keçirdiyi “Hasilat sənayesi işçilərinin hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi mexanizmi” layihəsi çərçivəsində keçirilən sorğunun nəticələri

 

“Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyi, “Brot füe die Welt-Bread for the World Protestant Devolopment Service” (Dünya üçün çörək Protestant İnkişaf xidməti üzrə Diakonia və İnkişaf Protestant Agentliyi) təşkilatı ilə bağlanmış 22.07.2014-cü il tarixli 20146049 № qrant müqaviləsinə əsasən həyata keçirilən “Hasilat sənayesi işçilərinin hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi mexanizmi” layihəsi çərçivəsində sorğu keçirir. Sorğunun məqsədi ölkədə fəaliyyət göstərən neft şirkətlərinin ətraf mühitə, əhalinin sağlamlığına, sosial-iqtisadi vəziyyətlərinə təsiri barədə, yerli əhalinin həmin şirkətlərə, onların həyata keçirdiyi layihələrə münasibəti barədə obyektiv məlumat toplamaq, nəticə olaraq isə bu sahədə ictimai nəzarətin gücləndirilməsini həyata keçirmək və mümkün problemlərin aradan qaldırılmasına yardım etməkdir.

Məhz bu mənаdа tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi və bu prosesdə vətəndaşların fəal iştirakı vаcibdir. Etiraf etmək lazımdır ki, bu sahədə həll olunmalı problemlər çoxdur, qarşıda bizi daha gərgin və vacib işlər gözləyir. Gələcəkdə ümumi işimizin keyfiyyətini artırmaq, təkmilləşdirmək, daha uğurlu nəticələrə nail olmaq, fəaliyyəti daha səmərəli və effektiv şəkildə davam etdirmək, proseslərə vətəndaşları cəlb etmək və bələdiyyələrdə qadınların rəhbər vəzifələrdə sayının az olması səbəbini öyrənmək məqsədi ilə sorğu keçirməyi məqsədəuyğun sayırıq.


Ərazi

Sorğu bütövlükdə ölkənin 3 regionunda ― Salyan, Şirvan və Neftçala şəhərlərində və ətraf qəsəbə və kənddə həyata keçirilmiş və cəmi 857 respondenti (600 nəfər arasında anket paylanmşdı) əhatə etmişdir.