NHMT - Aktual NHMT -

Mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin ətraf mühitə təsirləri

Mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin ətraf mühitə təsirləri

 

Ön söz 

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatlarına görə, ildən-ilə ətraf mühitə atılan tullantıların həcmi artmaqdadır. Əgər 2014-cü ildə istehsal və istehlak tullantılarının adambaşına düşən həcmi 250 kq olubsa, 2016-cı ildə bu rəqəm 309 kq olub. Belə ki, ərtaf mühitə atılan tullantıların həcmi 2016-ci ildə 3019 min ton olub. Onun cəmi 796.6 min tonu və ya 26.4 faizi yenidən istehsal edilib və zərərsizləşdirilib.

 

Böyük Britaniya şirkəti AMEC Foster Wheelers fəaliyyətini dayandırdı, lakin ölkəmizə vurduğu 350 milyon dollar ziyan barədə açıqlama vermədi!

Böyük Britaniya şirkəti AMEC Foster Wheelers fəaliyyətini dayandırdı, lakin ölkəmizə vurduğu 350 milyon dollar ziyan barədə açıqlama vermədi!

 

Azərbaycanda reallaşan neft layihələrində BP tərəfdaşı kimi iştirak edən Böyük Britaniya şirkəti AMEC Foster Wheelers fəaliyyətini dayandırdı. Artıq bu adda şirkət yoxdur. Ancaq bu şirkət, ölkəmizə vurduğu 350 milyon dollar ziyan barədə açıqlama vermədi! Düşünürəm ki, Azərbaycanla bağlı yazılara geniş yer ayıran Böyük Britaniya mətbuatının öz şirkətlərinin də fəaliyyətləri ilə bağlı araşdırma aparmasına ciddi ehtiyac duyulur.

 

Təşkilatımızın ekspertləri tərəfindən mütamadi olaraq ölkəmizdə reallaşdırılan neft layihələrində iştirak edən şirkətlərin ölkə qanunvericiliyinə nə dərəcədə əməl etdiyinin monitorinq və qiymətləndirilməsi aparılır və ictimaiyyətə bu barədə vaxtaşırı məlumatlar verilir. (nhmt-az.org)

 

Məhkəmə monitorinqi

Yanvar 2017-iyun 2017-ci il ərzində Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin ekspertləri tərəfindən Bakı şəhərinin: Yasamal, Nəsimi, Səbail Rayon məhkəmələrində, Bakı Apellyasiya məhkəməsində və Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində məhkəmə çəkişmələrinin monitorinqi aparılmışdır. 
Monitorinqlər zamanı aşağıdakılar müşahidə olunmuşdur:

 

1. Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 227-ci maddəsinə əsasən, Məhkəmə qətnaməsi elan edilənədək tərtib olunmalıdır. Müstəsna hallarda, xüsusilə mürəkkəb işlər üzrə qətnamənin nəticə hissəsi elan edildikdən sonra əsaslandırılmış qətnamənin tərtib edilməsi 10 gün müddətinədək başa çatdırılmalıdır. Bu halda məhkəmə qətnamənin nəticə hissəsinin elan olunduğu gün onun təsdiq olunmuş surətini işdə iştirak edən şəxslərə rəsmi qaydada verməlidir. Sədrlik edən eyni zamanda işdə iştirak edən şəxslərin əsaslandırılmış qətnaməni nə vaxt ala biləcəklərini elan edir. Məhkəmənin qətnaməsi işdə iştirak edən şəxslərə tərtib edildikdən sonra 3 gün ərzində rəsmi qaydada verilməlidir. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin apardığı monitorinqlər təsdiq edir ki, Bakı Apellyasiya məhkəməsində və Azərbaycan Respublikasının Ali məhkəməsində mülki mübahisələrə qanunvericilikdə nəzərdə tutlan müddətdə baxılaraq qərarlar qəbul edilsədə, Bakı şəhərinin Yasamal Rayon məhkəməsində və Səbail Rayon məhkəmələrində qanunvericiliyin tələblərinin pozulur. Belə ki:

 

Bakı şəhərinin:

BP Eksploreyşn (Kaspian Şi) şirkəti ölkə qanunvericiliyini tanımır ?!

BP Eksploreyşn (Kaspian Şi) şirkəti ölkə qanunvericiliyini tanımır ?!

BP İşçi Heyəti üçün təlimat kitabçasından: Siz buraya gəldiyiniz andan BP şirkətinin və onun gələcək perspektivinin bir hissəsinə çevrilirsiniz

Bəyanat

NEFTÇİLƏRİN HÜQUQLARINI MÜDAFİƏ TƏŞKİLATI İCTİMAİ BİRLİYİ