NHMT - 2004-cü il Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin monitorinqinin nəticələri ilə bağlı BP/BTC şirkətinin verdiyi cavabların auditi

2004-cü il Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin monitorinqinin nəticələri ilə bağlı BP/BTC şirkətinin verdiyi cavabların auditi

Layihənin adı: 2004-cü il Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin monitorinqinin nəticələri ilə bağlı BP/BTC şirkətinin verdiyi cavabların auditi

 

I. Məqsəd və vəzifələr

2004-ci il BTC-nin monitorinqinin nəticəsi olaraq BP/BTC şirkəti ilə monitorinq qrupları arasıdakı dialoq nəticəsində şirkət monitorinqin yekunlarını cavablandırdı. Həmin cavablarda monitorinq qruplarının ortaya çıxardığı çatışmamazlıqlarla bağlı məsələlərə 2005-ci il audit proqramında baxılması əks olunub. Beləliklə də Davam Qrupu 2004-cü il monitorinq proqramının nəticələrinə uyğun olaraq 5 sahə və 11 məsələ üzrə audit aparmağı qarşıya məqsəd qoyur:

 1. Sosial istiqamət

- İSP çərçivəsində tikilmiş obyektlərin statusunun müəyyən ediməsinin auditi

- Mikrolayihələrin smeta xərclərinin bazar qiymətlərin ilə uyğunluğu ilə bağlı auditin auduti

- Sosial təsirlə bağlı şikayətlərin qəbulu ilə bağlı nəzərdə tutulmuş «qaynar xəttin» fəaliyyətinin auditi

 

II.Həcm

Layihənin 4 ay 19 gün müddətinə həyata keçirilməsi gözlənilir.

Layihə 1 noyabr 2005-ci il tarixdə başlanacaq 19 mart 2006-cı il tarixdə başa çatacaq.

Davam Qrupu audit layihəsi çərçivəsində aşağıdakı işləri həyata keçirməyi planlaşdırır:

- Kürdəmir-Ucar icmalarına səfərlər

- Gəncəyə səfərlər

- Goranboy-Samux icmalarına səfərlər

- Tovuz-Ağstafa icmalarına səfərlər

- Layihə ilə bağlı podratçı və subpodratçıların Bakıdakı və regiondakı ofislərində görüşlər və intervülər

-  Lazım olan sənədlərin əldə edilməsi və araşdırılması

- BP/BTC şirkətinin müvafiq məsələlər üzrə məsul şəxsləri ilə görüşlərin keçirilməsi və intervülər

-  Yekun hesabatın hazırlanması

-  Yekun hesabatın BP/BTC şirkətinin səlahiyyətli şəxsləri ilə müzakirəsi

-  Hesbatın ACYF və BP/BTC şirkətinə təqdim edilməsi

 

III. Meyarlar

- ƏMSSTQ-də əks olunmuş öhdəliklər  

- 2004-cü il monitorinq proqramı üzrə BP/BTC şirkətinin öhdəlikləri və şirkətlə monitorinq qrupları arasındakı razılaşmalar

 

IV. Layihənin həyata keçirilmə mümkünlüyü

Layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı tələb olunan xərclər, eləcə də insan resursları və layihənin müddəti layihədə qarşıya qoyulan məqsədlərin reallaşması üçün yetərlidir. Eyni zamanda qrup üzvlərinin hər birinin vəzifələri, rolları müəyyən edilib və dəqiq iş planı hazırlanıb. Qrup üzvləri qarşılarında quran vəzifələri dəqiqliyi ilə bilirlər və vəzifələrin həyata keçirilməsi həm müddət, həm fiziki baxımdam nəzərdə tutulan resurslar çərçivəsində real görünür.

 

V. Komanda

Vəzifəsi

Adi və soyadı

Məsul oldugu işlər

Koordinator

Zəhrab İsmayılov

Auditin əlaqələndirilməsi, hesabatin umumiləşdirilməsi

Auditor

Mirvari Qəhrəmanlı

Sosial istiqamət üzrə auditin aparılması və hesabatın hazırlanması

Auditor

Oqtay Güləliyev

İnsan hüquqları istiqaməti üzrə auditin aparılması və hesabatıt hazırlanması

Auditor

Namiq Rzayev

Ətraf mühit istiqaməti üzrə auditin aparılması və hesabatın hazırlanması

Auditor

Məhəmməd Talıblı

Yerli resurslar istiqaməti üzrə auditin aparılması və hesabatın hazırlanması

Auditor

Afiq Səfərov

Arxeologiya istiqaməti üzrə auditin aparılması və hesabatın hazırlanması

Assistent

Sevinc Əsadova

Sənədlərin əldə edilməsi, yazışmaların həyata keçirilməsi

Assistent

Sona Tagıyeva

Kargüzarlıq işləri

 

VI. Audit planı

1.  Layihənin planlaşdırılması, sənədlərin əldə edilməsi və nəzərdən keçirilməsi

2.  ACİYF/BP əlaqələndiriciləri ilə görüş

3.  BP/BTC, podratçı və subpodratçıların nümayəndələri ilə görüşlər

4.  BP/BTC-nin sahələrinə, icmalara və əlaqəli başqa yerlərə səfərlər

5.  Məlumatların toplanması və təhlili

6.  Hesabatın hazırlanmasına başlamaq üçün təlimçilərlə görüşlər

7.  Hesabatın hazırlanması

8.  Hesabatın nəzərdən keçirilmək üçün ACİYF/MTŞ-yə təqdim edilməsi

9.  Hesabatın BP/BTC-yə prezidentasiya edilməsi

10. BP/BTC ilə müzakirələr

11. BP/BTC-nin cavabları da daxil olmaqla yekun hesabatın imzalanması

 

Sosial istiqamət üzrə audit Hesabatı:

1. İSP çərçivəsində tikilmiş obyektlərin statusunun müəyyən ediməsinin auditi

2. Mikrolayihələrin smeta xərclərinin bazar qiymətlərin ilə uyğunluğu ilə bağlı auditin auditi

3. Sosial təsirlə bağlı şikayətlərin qəbulu ilə bağlı nəzərdə tutulmuş «Qaynar Xəttin» fəaliyyətinin auditi

 

1. İSP çərçivəsində tikilmiş obyektlərin statusunun müəyyən ediməsinin auditi. Borsunlu icmasında gəlirlərdən istifadə;     

Metodologiya

            1.1 Audit zamanı istifadə edilən metodlar

 • - intervyülər (BP/BTC nümayəndələri, icma liderləri)

            1.2  Nümunə

 • İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş  infrastrukturların hansı qurumun balansında olduğunu müəyyənləşdirən  siyahıda göstərilən 142 mikro layihədən audit üçün 10 mikro layihə seçilmişdir

            1.3  Audit proqramı (daha ətraflı məlumat Əlavə 2 daxil edilir)

            1.4  İlkin tələb olunan sənədlər;

 • İcmalarla əlaqələr üzrə podratçının fəaliyyətinə nəzarət planı
 • İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş infrastrukturların hansı qurumun balansında olduğunu müəyyənləşdirən siyahi
 • Goranboy rayonunun Borsunlu icmasında gəlirlərə baxışın keçirilməsini sübut edən sənəd         

            1.5.Sənədlərə baxış

 • Sorğu vərəqinin hazırlanması (sorğu vərəqi Əlavə 3-ə daxil edilir)

 

Müşahidələr, audit zamanı aşkar edilən məsələlər və onların təhlili

2004/2005-ci ildə keçirilmiş QHT monitorinqinin nəticələrində qeyd olunmuşdu ki, yerinə yetirilmiş layihələr nəticəsində tikilmiş obyektlərin istifadə səlahiyyətlərinin müvafiq orqanlara təhvil verilməsi siyasəti qeyri-müəyyəndir. Məsələn, Goranboy rayonu Borsunlu icmasının icma mərkəzi hal-hazırda icma rəhbəri tərəfindən yeməkxana kimi istifadə olunur və QHT Monitorinq qrupu təklif etmişdi ki, İSP çərçivəsində tikilmiş və ya bərpa olunmuş hər bir obyektin statusu müəyyənləşdirilməli, bu obyektlərin məqsədyönlü istifadəsi üçün müvafiq orqanların balansına, məsələn bələdiyyələrin və sairə təhvil verilməsi sənədləşdirilməlidir. 17.05.05 tarixində BP/BTC şirkəti ilə QHT Monitorinq qrupu 2004/2005-ci il  monitorinqinin nəticələrini müzakirə edərkən BP/BTC şirkətinin nümayəndəsi bildirdi ki, Borsunludakı icma mərkəzi bələdiyyənin balansındadır və icmanın işlərində mühüm rol oynayır (bax Əlavə 2). BTC/CQBK və bizim icraçı tərəfdaşlarımız davamlılığı möhkəmləndirən fəaliyyətləri təşviq edirik. Bu məqsədlə, əgər icma mərkəzi özünü təmin edə bilərsə və göstərdiyi xidmətlərə görə haqq almaqla icmaya daha uzun müddət ərzində qulluq edə bilərsə, bu dəstəklənir. Əsas mə­sələ odur ki, əldə edilən vəsait üzərində şəffaf nəzarət olsun və o, xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsi və İcmanın Davamlılıq Fondu üçün əlavə vəsait mənbəyi kimi istifadə olunsun. Görüşün nəticəsi olaraq  BP/BTC şirkəti aşağıda qeyd olunan tədbirlərin həyata keçirdiləcəyini üzərinə götürdü ;

- Vəziyyətin yoxlanılması və siyahı tərtib etməyi;

 - İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş bütün infrastrukturların siyahısı hazırlanacaq. Sözügedən siyahıda infrastrukturların kimin balansında olduğu barədə məlumatlar müvafiq şəkildə əks olunacaqdır.  

- Borsunluda gəlirlərdən istifadə məsələsi araşdırılacaq

Auditor 17.05.05.tarixində BP/BTC şirkəti tərəfindən verilmiş cavabın auditini keçirtmək üçün, yəni İSP çərçivəsində həyata keçirilən mikro layihələr çərçivəsində  inşa olunmuş obyektlərin statusunu və kimin balansında olduğunu müəyyənləşdirmək məqsədilə auditor 10 icmada sənədlərə baxış keçirtdi.

Məlum oldu ki,

 • İcma qruplarının əksəriyyətində təhvil təslim aktı yoxdur (İcma qrupu ilə layihəni həyata keçirən QHT arasında)
 • İnşa olunmuş obyektlərin statusu tam müəyyənləşməyib-(Goranboy Borsunlu icması, Kürdəmir Aran icması)
 • Yeni inşa olunmuş obyektlərin bəziləri hələ heç kimin balansına verilməyib(Borsunluda icma üçün tikilmiş bina, Bozalqanlıda icma üçün tikilmiş bina, Kürdəmirrin Aran qəsəbəsindəki xeyir-şər mağarı, Hacıqabulun Pirsaat icmasındakı Dərnək və mədəni-kütləvi tədbirlər otağı və s.)
 • BTC/BP şirkəti tərəfindən İSP çərçivəsində həyata keçirilən mikro layihələrin cədvəlində qeyd olunan layihə dəyəri ilə Razılıq müqaviləsində qeyd olunan layihə dəyəri arasında uyğunsuzluq var (əlavə3).
 • Sənədləşmə aparılmasında qüsurlar var; Məs.Şəmkirin Qaracəmilli icmasında İSP çərçivəsində həyata keçirilmiş mikro layihə olan artezian quyusu icma qrupunun üzvü  Cəfərova Fəridənin həyatyanı sahəsində qazılmışdır. Kənd bələdiyyəsinin 23.11.04 əmrinə əsasən həmin artezian quyusunun elektrik şəbəkəsinə qoşulmasına məsul şəxs Cəfərova Fəridədir. 10.04.05 tarixində isə kənd bələdiyyəsi(?) və icma qrupu tərəfindən imzalanmış Razılıq Müqaviləsi əsasında artezian quyusu və bir ədəd 63 KVA olan elektrik transformatoru tam işlək vəziyyətində elektrik şəbəkəsinin balansına verilir. Elektrik şəbəkəsinin nümayəndəsinin həmin artezian quyusunun onlara təhvil verilməsi ilə əlaqədar bu sənəddə adı və imzası yoxdur.

 

Borsunlu icmasında gəlirlərdən istifadə

İSP çərçivəsində bu kəndin icması kənddə İcma Mərkəzinin tikilməsini qərara almışdır. Layihəni «Save the Children» təşkilatı və kənd icması həyata keçirtmişdir. Layihənin dəyəri- $10.833.Layihə-30.04.04 tarixində başlamış 27.09.04 tarixində sona çatmışdır.Save the Children təşkilatı ilə kənd icması arasındakı təhvil-təslim aktı isə 27.06.05-ci il tarixində imzalanmışdır. İcmanın rəhbəri Aqil Ələkbərovdur. 2004-cü ildə QHT Monitorinq qrupu layihə çərçivəsində həmin icmada monitorinq keçirdən zamanı icma üçün inşa olunan binadan yeməkxana kimi istifadə olunduğunu qeyd etmişdi. BP/BTC şirkəti və QHT monitorinq qrupunun 17.05.05 tarixli  razılaşmasının -2.1-bəndinə əsasən həmin  yeməkxanadan gələn gəlirin icma fonduna keçiriləcəyi və Borsunlu İcma Mərkəzində gəlirlərdən  istifadə məsələsinin araşdırılacağı qeyd olunmuşdu. İcma lideri c-b  A.Ələkbərovla olan görüş nəticəsində məlum oldu ki,

 

 • İcma mərkəzindən noyabr 2004-cü ildən- yeməkxana kimi istifadə olunmuşdur (bax:2004-2005 QHT Monitorinq qrupunun hesabatı)
 • Bu müddət ərzində icma fonduna pul köçürülməmişdir
 • BP/BTC şirkəti tərəfindən Borsunlu icmasında gəlirlərdən istifadəsinə nəzarət olunmamışdır
 • İcma qrupu qarşısında icma liderinin  gəlirlərlə bağlı hesabatı yoxdur

 

İcma mərkəzinin statusu məsələsinə isə BP/BTC şirkəti dekabr 2005-ci ildən maraqlanıb. Bu ay ərzində üç iclas keçirilmiş(20.12.05; 23.12.05; ,27.01.06)və nəhayət 06.01.06-cı il tarixli 1saylı protokoluna əsasən Borsunlu icma mərkəzi Goranboy Kənd Təsərrüfatı İstehsalçılarının İB, və Goranboy İcmalar Mərkəzinə icarəyə verilsin.

 

UYĞUNSUZLUQ:

BP/BTC şirkətinin 17.05.05 cavabının 2.1 bəndi tam yerinə yetirilməyib.

Yəni:

 • İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş bütün infrastrukturların kimin balansında olduğu barədə məlumatlar müvafiq şəkildə əks olunmuş siyahı olsa da, həmin siyah; reallıqla uyğun gəlmir.
 • BP/BTC şirkəti tərəfindən Borsunlu icmasında gəlirlərdən istifadəsinə nəzarət olunmamışdır.

 

TƏKLİFLƏR

 • İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir olunmuş bütün obyektlərin dəqiq siyahisi hazırlanmalıdır
 • İSP çərçivəsində inşa olunmuş İcma Mərkəzlərndən qeyri-qanuni istifadə edilməsinə yol verməmək üçün BTC tərəfindən daimi nəzarət olunmalıdır
 • İSP çərçivəsində tikilmiş və ya bərpa olunmuş hər bir obyektin statusu müəyyənləşməlidir,
 •  Bu obyektlərin məqsədyönlü istifadəsi üçün müvafiq  orqanların balansına, məsələn bələdiyyələrin balansına verilməsi sənədləşdirilməlidir
 • İSP çərçivəsində inşa olunmuş binaların özəlləşdirilməsinə yol verilməməlidir
 • İcma qruplarının hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməsinə və yeni inşa olunmuş binaların onların balansına verilməsinə nail olunmasına cəhd edilməlidir

 

2. Mikrolayihələrin smeta xərclərinin bazar qiymətləri ilə uyğunluğu ilə bağlı auditin auduti

Metodologiya

2.1 Audit zamanı istifadə edilən metodlar

 •    intervyülər (BP/BTC nümayəndələri,)

            2.2 Nümunə

 • İSP çərçivəsində maliyyə aspektləri audit  edilmiş 10 mikro layihə        

            2.3 Audit proqramı (daha ətraflı məlumat  Əlavə 2-yə daxil edilir)

            2.4 Ilkin tələb olunan sənədlər;

 • İSP-nin həyata keçirilməsi üzrə podratçının fəaliyyətinə nəzarət planı
 • mikro-layihələrlə bağlı olan tədarük üzrə təchizat və büdcənin icrası ilə məşğul olan əməkdaşların istifadə etdiyi qaydalar
 • pərakəndə qiymət indeksinə və ya ekvivalentinə əsasən İSP-nin başlandığı vaxtdan tikinti materiallarının qiymətinin artması ilə mikro layihələrin büdcəsindəki dəyişikləri sübut edən sənəd
 • mal və materiallara aid keyfiyyət kriterisi üzrə  sənəd              
 • May 2005 noyabr 2005-ci il ərzində  BP/BTC-nin audit keçirdiyi 10 icma mikro layihəsinin  siyahısı və mikro layihələrin icrası ilə bağlı  audit hesabatı              

            2.5.Sənədlərə baxış

 • Sorğu vərəqinin hazırlanması (sorğu vərəqi Əlavə 3-ə daxil edilir)

 

Müşahidələr, audit zamanı aşkar edilən məsələlər və onların təhlili

QHT Monitorinq qrupunun 2004/2005 ildə keçirdiyi monitorinqin nəticələrində qeyd olunmuşdu ki, İSP çərçivəsində həyata keçirilən layihələrə ayrılmış vəsaitlərin təyinatına uyğun və səmərəli xərclənməsi üçün beynəlxalq QHT-lərin, xüsusən, İRC və İMC təşkilatlarının, maliyyə fəaliyyətinin auditini həyata keçirmək vacibdir. Bir sıra hallarda mikro layihələrin smeta xərcləri ilə real bazar qiymətləri arasında uyğunsuzluq mövcuddur və bu da mikro layihələrə ayrılmış vəsaitlərin bəzi hallarda təyinatına uyğun xərclənmədiyi barədə təsəvvürlər yaradır. İSP çərçivəsində həyata keçirilən layihələrə ayrılmış vəsaitlərin təyinatına uyğun və səmərəli xərclənməsi üçün beynəlxalq QHT-lərin, xüsusən, İRC və İMC təşkilatlarının, maliyyə fəaliyyətinin auditini həyata keçirmək vacibdir. BP/BTC şirkətinin QHT Monitorinq qrupunun nəticələrinə verdiyi cavabda isə(17.05.05) qeyd olunub ki, mikro layihələrlə əlaqədar büdcə və tə­da­rük məsələlərinə icraçı tərəfdaş­lar tərə­findən ciddi nəzarət edilir. İSP baş­lanan­dan bəri tikinti materiallarının qiy­mət­lərində 50% qədər artım baş ver­mişdir. Mövcud büdcə həcmi də­yışiklik­lərə uy­ğunlaşdırı­lmalı idi. Bəzi hallarda güzəşt­lər də edilmişdir. Bütün hallarda, BTC/CQBK tikinti material­larının key­fiyyətində icmaları qane edən səviyyəni təmin etməyə çalışmış­dır. Bundan əlavə, təhlü­kə­siz­lik namınə BTC/CQBK istə­nılən yeni tikintilərin 20sm deyil, 40sm-lik qalınlığı olan divar­larla inşa olun­ma­sı­n­da təkid etmiş­dir. İSP-nin ic­raçı tə­rəf­daşları çox ciddi maliyyə he­sa­batı stan­dartlarına əməl et­məlidir. Hər xərcl­ənmiş məbləğ üçün müvafiq sənəd­lər tə­ləb edilir. Əlavə ola­raq, hər bir ic­raçı tə­rəfdaş öz təşkilatı, habelə üçüncü və ya neytral tərəf tərəfindən illik auditə cəlb edilir. Tədarük olunan material və vəsaitlərin büdcədən kənara çıxmamasını təmin etmək məqsədilə ən azı 10 mikrolayihənin maliyyə aspektləri İSP çərçivəsində audit ediləcəkdir.

 

BP/BTC şirkətinin 17.05.05 tarixli cavabının auditi aparılarkən aşağıdakılar müşahidə etdim:

 • Tədarük olunan material və vəsaitlərin büdcədən kənara çıxmamasını təmin etmək məqsədilə ən azı 10 mikro layihənin audit ediləcəyi barədə BP/BTC şirkəti tərfindən verilmiş cavab yerinə yetirilməyib.Belə Ki may 2005-noyabr 2005-ci il ərzində üçüncü, neytral tərəfindən və yaxud BTC tərəfindən  QHT Monitorinq qrupunun keçirtdiyi monitorinqin nəticələrində qeyd olunan  mikro layihələrdə audit keçirilməyib

 

UYĞUNSUZLUQ

BP/BTC şirkətinin 17.05.05 tarixli cavabının 4.2 bəndi yerinə yetirilməyib

 

TƏKLİFLƏR

*İSP çərçivəsində həyata keçirilmiş mikro layihələrin üçüncü neytral tərəfdən Məs. Yerli QHT-lər tərəfindən maliyyə auditinin keçirilməsi məqsədəuyğun hesab olunur

 

  3. Sosial təsirlə bağlı şikayətlərin qəbulu ilə bağlı nəzərdə tutulmuş «qaynar xəttin» fəaliyyətinin auditi

3.1. Audit zamanı istifadə edilən metodlar

 • - İntervü

3.2. Nümunə

 • BP-nin «Qaynar Xətt» nömrəsinin verildiyi yerlərin siyahısı

3.3. Audit proqramı (daha ətraflı məlumat Əlavə 2-yə daxil edilir)

 

3.4. İkin tələb olunan sənədlər

 • BTC tərəfindən «Qaynar Xətlə» əlaqədar verilmiş   elan»
 • Auditor tərəfindən yoxlanılmaq üçün «Qaynar Xəttin» nömrəsi
 • «Qaynar Xəttin» fəaliyyət planı-
 • Şikayətlərə baxılma qaydaları

 

3.5 Sənədlərə baxış

 • Sorğu vərəqinin hazırlanması (sorğu vərəqi Əlavə 3-ə daxil edilir)

 

Müşahidələr, audit zamanı aşkar edilən məsələlər və onların təhlili

2004/2005-ci ildə keçirilmiş QHT monitorinqi zamanı aparılan sorğu nəticəsində  rəyi öyrənilən respondentlərin 33 %-i (81 nəfər) boru xəttinin tikintisi ilə birbaşa və dolayısı ilə bağlı olan amillərin problem və narahatçılıq yaratması barədə ümumilikdə yeddiyədək instansiyaya şikayət edib. Şikayətlərin 61 %-i yerli icra orqanlarına, 10%-i isə BP şirkətinə və onun strukturlarına ünvanlanmışdır. Şikayətçilərin 46% -nə (37 nəfər) şikayətlərin həll ediləcəyi bildirilmiş, 51% (41 nəfər) isə onlara hər hansı bir cavab verilmədiyini qeyd etmişdir. Ümumilikdə, yalnız 28% (23 nəfər) verilən cavablara müəyyən dərəcədə qane olmuşdur. Monitorinq qrupu bu problemləri BP/BTC şirkəti ilə müzakirə edərkən(17.05.05) şirkət nümayəndəsi məlumat verdi ki, podratçılar və BTC/CQBK qeydə aldıqları şikayətləri məlumat bazası formasında saxlayırlar. Yerli QHT olan İHMM mütəmadi olaraq  təsadüfi seçim metodu ilə şikayətlərin həll edilməsi və şikayətçilərin monitorinqini edir. BTC/CQBK –nin İƏMŞ-ləri mütəmadi olaraq kəmər boyu yerləşən bütün icmalara baş  çəkirlər. Bundan əlavə ,bütün bələdiyyə üzvləri, icma qrupları və kənddəki yerli icra nümayəndələri onların kəndinə cavabdeh olan İƏMH-in telefon nömrəsini bilirlər. Ərizə və şikayətlərin daha operativ həlli üçün BP/BTC  nümayəndəsi lazım olan anda yerli əhalinin İƏMŞ-lərlə əlaqə saxlamağa imkan vermək üçün  İƏMH-lərin telefon nömrələrinin və BP-nin «Qaynar Xətt» nömrəsinin də aidiyyəti olan kəndlərin hamısında lövhələrə vurulacağını qeyd etdi.

 

BP/BTC şirkətinin 17.05.05 tarixli cavabının auditi aparılarkən aşağıdakılar; müşahidə etdim:

 • BTC öhdəliklərinin 101-ci bəndində qeyd olunur ki, boru kəməri ilə bağlı narahatlıqlar dan xəbər vermək üçün xüsusi «Qaynar xətt» tətbiq olunacaq. 17.05.05 tarixli BP/BTC cavabında da BP-nin «Qaynar Xətt» nömrəsinin də kəndlərin hamısında lövhələrə vurulacağı qeyd olunmuşdu. İƏMŞ-rin telefon nömrələri  və BP-nin  «Qaynar xətt»nəmrəsi yazılmış  elan hazırlanmış və bu elan noyabr-dekabr 2005-ci il tarixlərində icmalara paylanmışdır (siyahi əlavə olunur) BTC kəmərinin inşasının qurtarmasına baxmayaraq icmalardan hələ də müxtəlif problemlər üzrə BP/BTC şirkətinə şikayətlər daxil olur və BTC fazasında yerli əhali bu xətdən istifadə edə bilməyib. Auditor bu xəttin işlək olmasını yoxlamaq məqsədilə müşahidə apardı. BP/BTC şirkəti tərəfindən auditora təqdim edilmiş «Qaynar Xətt» telefon nömrəsi işləmir. (Müşahidə vərəqi əlavə olunur)Bundan əlavə BTC öhdəliyində qeyd olunan xüsusi «Qaynar Xətt» bu vaxtadək tətbiq olunmayıb.

 

 • Şikayətlər jurnalı BTC öhdəliyinin 103-cü maddəsinə uyğun hazırlanmışdır. Daxil olan ərizələrin  sayı 618-dir (16.02.06.tarixi üçün) 1-ci ərizə 03.09.03 tarixdə verilib.

Sonuncu ərizə(baxış günü 16.02.06) 02.02.06 tarixdə verilib. Bunlardan vaxtında baxılmayan ərizələrin sayı 164 şikayətçiyə verilmiş cavab jurnalda qeyd olunmayan ərizələrin sayı-30, hələ də cavabsız qalan ərizələrin sayı 18-dir  (bax, əlavə 4)

«Şikayətlər Jurnalına» audit baxışı zamanı BTC öhdəliyinin pozulma halları müşahidə olundu. Belə ki,

- BTC/BP öhdəliyinin 103-cü bəndinə əsasən «Şikayətlər jurnalında» şikayətçiyə verilmiş cavab qeyd olunmalıdır. Lakin yuxarıda qeyd etdiyim kimi 30 şikayət ərizəsinə nə cavab verildiyi jurnalda qeyd olunmayıb.

           

          CCİC şirkətinin Kürdəmir rayonu ərazisindəki işçiləri Rafiq Əliyev, Əziz İsmayılov, Gülhüseyn Axundov, Nazim Məvsümov İƏMŞ vasitəsilə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib sahə meneceri İsa Hayyat və Sami Maarufun onları Milli zəmində təhqir etdiyi etdiyi barədə şikayət ediblər. Şikayət 17.9.03 də  verilib, cavabın verilmə tarixi jurnalda  21.09.03 olub. Cavabın  məzmunu jurnalda qeyd olunmayıb. Ucar rayonunun Çiyni kənd sakini Malik Əsədov 9.10.03 tarixində şikayət edib ki, onun inəyi drenaj kanalının yanında otlayıb və ölüb. O düşünür ki, inəyin ölümünə səbəb  horizontal qazma prosesi zamanı  kənara tökülmüş lildir. Şikayətlər jurnalında ona 22.10.03 tarixində cavab verilib. Cavabın məzmunu jurnalda qeyd olunmayıb.

 

 • Öhdəliyin  62-ci bəndində qeyd olunur ki, BTC şirkəti iki həftə ərzində LTMƏ-dən gələn bütün şikayət ərizələrinə cavab verəcək və İMMÇP-da nəzərdə tutulan qaydalara əsasən tədbir görəcək.103-ci bənddə isə qeyd olunur ki, ,bütün şikayətlərə cavablar (hətta belə cavablar yalnız planlaşdırılan tədbirlərin və onların vaxt çərçivələrinin xülasəsindən ibarət olsa da) iki həftə ərzində verilməlidir. Növbəti məktub şikayətin bağlanmasından sonra göndərilməlidir. «Şikayətlər  Jurnalına»   baxış zamanı müəyyən oldu ki, 164 şikayət ərizəsinə iki aydan on ay müddəti ərzində cavab verilib

Məsələn:

 • Tovuz rayonundan Nurəddin Misir oğlu Abbasov

           Şikayətin verilmə tarixi: 01.10.03

           Cavab vermə tarixi: 25.05.04

 

 • Yevlax rayonunun Nemətabad icmasından:

           Şikayətin verilmə tarixi: 01.07.03

           Cavab verilmə tarixi: 01.10.03

 

 • Samux rayonunun Ləki  icmasından

           Şikayətin verilmə tarixi: 01.03.03

           Cavab verilmə tarixi: 30.09.03

 

 • Tovuzun Aran Yanıqlı icmasından

           Şikayətin verilmə tarixi: 01.07.03

           Cavab verilmə tarixi: 26.05.04

 

 • Ucar rayonunun Çiyni icmasından

           Şikayətin verilmə tarixi: 07.12.04

           Cavab verilmə tarixi: 28.11.05

 

 • Şikayətlər Jurnalında şikayətlərin qeydiyyatının aparılmasında qüsurlar var. Belə ki,ərizə və şikayətlərin qeydiyyatı zamanı ardıcıllıq yoxdur.Məs.553-cü şikayət 04.10.05 tarixində qeyd edildiyi halda 554-cü şikayət 06.06.05tarixində qeydə alınmışdır.Yaxud №1-№33-dək şikayətlərin qeydi 2004-cü il oktyabr ayını əhatə etdiyi halda №34-№47-dək iyul ayını əhatə edir.

 

 • Yerli QHT olan İHMM  yerli əhaliyə sənədləşdirmə və kompensasiya ilə əlaqədar hüquqi yardım edib.Ayda bir dəfə şikayətlər jurnalından onlar üçün hüquqi cəhətdən maraqlı ərizələrə baxış keçirdib öz rəylərini vermişlər.Lakin aparılmış monitorinqin nəticələrinə əsasən İHMM tərəfindən BTC-yə heç bir təklif verilməmişdir.QHT nümayəndəsinin dediyinə gərə monitorinqlə əlaqədar təkliflər şifahi şəkildə müzakirə olunmuşdur.

 

 • Əhali tərəfindən BTC ilə əlaqədar digər təşkilatlara ünvanlanmış şikayətlər  həmin təşkilat vasitəsilə BTC-yə ötürülüb;

 

 • İƏMŞ həftəlik hesabat tərtib edirlər və BTC-dən verilən məlumata görə hər həftənin 2-ci günü İƏMŞ-lərlə telefon müşavirəsi aparılır. Onların hesabatlarında hələ tam həllini tapmamış  şikayətlər var.Məs.ağır texnikanın hərəkəti nəticəsində evlərində çat əməələ gəlmiş bəzi icma üzvlərindən gələn şikayətlər

 

 Uyğunsuzluq

BTC öhdəliklərinin 101-ci bəndində qeyd olunur ki, boru kəməri ilə bağlı narahatlıqlardan xəbər vermək üçün xüsusi «Qaynar xətt» tətbiq olunacaq.

17.05.05 tarixli BP/BTC cavabının 5.3 bəndində isə BP-nin «Qaynar Xətt» nömrəsinin də kəndlərin hamısında lövhələrə vurulacağı qeyd olunmuşdu.

Bu öhdəliklərin heç biri yerinə  yetirilməyib. «Qaynar Xətt» telefon nömrəsi ümumiyyətlə işləmir.

 

Təkliflər

Aparılan auditin nəticələri göstərdi ki, BTC ilə əlaqədar şikayətlər davam edir və bu şikayətlər əməliyyat fazasında da davam edəcək. Buna görə də BTC öhdəliyi(bənd-101) yerinə yetirilməlidir və yerli əhalinin  birbaşa BTC şirkəti ilə əlaqə saxlaması üçün «Qaynar xəttin» olması vacibdir.

 

Sorğu vərəqi, ƏLAVƏ №1

2005-üi ildə BTC ilə dialoq nəticəsində BTC-nin verdiyi cavablar

Auditorun  BP/BTC nümayəndəsinə  verdiyi suallar

 

Alınmış cavablar

2.1

 

Borsunludakı icma mərkəzi bələdiyyənin “balans”ındadır və icmanın işlərində mühüm rol oynayır (bax Əlavə 5). BTC/CQBK və bizim icraçı tərəfdaşlarımız davamlılığı möhkəmləndirən fəaliyyətləri təşviq edirik. Bu məqsədlə, əgər icma mərkəzi özünü təmin edə bilərsə və göstərdiyi xidmətlərə gərə haqq almaqla icmaya daha uzun müddət ərzində qulluq edə bilərsə, bu dəstəklənir. Əsas mə­sələ odur ki, əldə edilən vəsait üzərində şəffaf nəzarət olsun və o, xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsi və İcmanın Davamlılıq Fondu üçün əlavə vəsait mənbəyi kimi istifadə olunsun. Bu məsələ araşdırılacaq

 

Tədbir: Vəziyyətin yoxlanılması və siyahı.

İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş  bütün infrastrukturların siyahısı hazırlanacaq. Səzügedən siyahıda infrastrukturların kimin balansında olduğu barədə məlumatlar müvafiq şəkildə əks olunacaqdır.  

Borsunluda gəlirlərdən istifadə məsələsi araşdırılacaq

2.1

 

(1) Auditora nəzarət olunmamış, imzalanmamış, tarixlənməmiş və rəsmi təsdiqlənməmiş sənəd kimi BTC-nin tikilməsi müddətində İSP çərçivəsində tikilmiş və ya yenilənmiş bütün infrastruktur layihələrinin siyahısı təqdim olunmuşdur. Xahiş edirik təsdiqləyəsiz ki, siyahı BTC-nin tikintisi müddətində İSP çərçivəsində həyata keçirilmiş layihələrinin siyahısının son versiyasıdır.

 

 

 

(2) Siyahı tikintinin hansı qurumun “balans”ında yerləşdiyini müəyyən edir. Auditor 10 nümunə üzrə tikintinin kimin balansında yerləşdiyinin sübutunu xahiş edəcək.

 

 

 

 

 

 

(3) Xahiş edirik, Goranboy rayonu Borsunlu icmasında gəlirlərə baxışın keçirilməsi üzrə sübut təqdim edəsiniz. Bu baxış hər hansı düzəlişlərlə və  tədbirlərlə nəticələnib?

2.1

1)BTC nümayəndəsi bu  siyahini son versiya kimi təsdiq etsə də sonradan auditor siyahidə olan kobud səhvləri onlara təqdim etdikdə şirkət nümayəndəsi yeni siyahini təqdim ediləcəyini söz verdi. Auditorun qeyd forması №1.6.01.96) Yeni siyahi 12.01.06-da təqdim olundu

 

 

2)Auditor təqdim edilmiş siyahi üzrə nümunə üçün 10 icma seçdi və  tikintinin hansı qurumun balansında olduğunu müəyyən etdi .və   sənədlərə baxış keçirtmək  üçün həmin icmalara səfərlərini müəyyənləşdirdi(nətiüə bax:iüma səfərləri)

 

 

3)Borsunlu icması üçün tikilmiş binadan gəlir əldə olunması nəzərdə tutulmadığı üçün  gəlirlərin  müşahidəsi üçün mexanizm də düşünülməyib.Buna gərə də Borsunlu icmasında gəlirlərə baxış keçirilməyib. (mənfi qənaət)

4.2

 

Mikrolayihələrlə əlaqədar büdcə və tə­da­rük məsələlərinə icraçı tərəfdaş­lar tərə­findən ciddi nəzarət edilir. İSP baş­lanan­dan bəri tikinti materıallarının qiy­mət­lərində 50% qədər artım baş ver­mişdir. Mövcud büdcə həcmi də­yışiklik­lərə uy­ğunlaşdırı­lmalı idi. Bəzi hallarda güzəşt­lər də edilmişdir. Bütün hallarda, BTC/CQBK tikinti material­larının key­fiyyətində icmaları qane edən səviyyəni təmin etməyə çalışmış­dır. Bundan əlavə, təhlü­kə­siz­lik namınə BTC/CQBK istə­nılən yeni tikintılərin 20sm deyil, 40sm-lik qalı­ğınlığı olan divar­larla inşa olun­ma­sı­n­da təkid etmiş­dir. İSP-nin ic­raçı tə­rəf­daşları çox ciddi maliyyə he­sa­batı stan­dartlarına əməl et­məlidir. Hər xərcl­ənmiş məbləğ üçün müvafiq sənəd­lər tə­ləb edılir. Əlavə ola­raq, hər bir ic­raçı tə­rəfdaş əz təşkilatı, habelə üçüncü və ya neytral tərəf tərəfindən illik auditə cəlb edilir.

 

Tədbir;Tədarük olunan material və vəsaitlərin büdcədən kənara çıxmamasını təmin etmək məqsədilə ən  azı 10 mikrolayihənin maliyyə aspektləri İSP çərçivəsində audit ediləcəkdir

4.2

 

1) Xahiş edirik mikro-layihələrlə bağı olan tədarük üzrə təchizat və büdcənin icrası ilə məşğul olan əməkdaşların istifadə etdiyi prosedurları təqdim edəsiz.

 

 

 

(2) Xahiş edirik pərakəndə qiymət indeksinə və ya ekvivalentinə əsasən İSP-nin başlandığı vaxtdan tikinti materiallarının qiymətinin artması üzrə sübut təqdim edəsiz.

 

(3) Xahiş edirik qiymət artımına əsasən büdcədəki dəyişikliklər üzrə sübut təqdim edəsiz.

 

(4) Xahiş edirik mal və materiallara aid keyfiyyət kriterisi üzrə sübut təqdim edəsiz.

 

(5) Xahiş edirik, tikililərin yeniləşdirilməsi zamanı divarların eni üzrə tələbləri nümayiş etdirmək üiün həm kəhnə, həm də yeni divarın detalları, xüsusiyyətləri üzrə nümunələr təqdim edəsiz.

 

(6) Xahiş edirik BTC-nin tikintisi müddətində İSP layihələrinin monitorinqi, maliyyə auditi daxil olmaqla, daxili və xarici audit və nəticələrlə əlaqədar təşkilati məsuliyyət üzrə sübut təqdim edəsiz.

 

4.2

 

1)BTC nümayəndəsinin icraçı podratçının büdcənin icrası ilə məşğul olan əməkdaşının istifadə etdiyi prosedur haqda məlumatı yoxdur

 

 

Sübut təqdim olunmadı

 

 

 

 

 

 

3)Sübut təqdim olunmadı

 

 

 

4)Sübut təqdim olunmadı

 

 

 

5)İcma səfərləri zamanı bu sahəyə diqqət yetirildi. İnşa olunan binaların divarlarının eni iki qatdan ibarətdir

 

 

6)May2005-noyabr 2005-tarixləri arasında üçüncü və ya neytral tərəindən heç bir audit aparılmayıb(mənfi qənaət)

5.3

Podratçılar və BTC/CQBK qeydə aldıqları şikayətləri məlumat ba­zası formasında saxlayırlar. Biz digər təşkilat və qurumlara yənəl­dilən şikayətlərə gərə məsuliyyət daşımırıq. Yerli QHT olan İHMM mütəmadi olaraq təsadüfi seçim metodu ilə şikayətlərin həll edil­məsi və şikayətçilərin razılıq sə­viyyəsini monitorinq edir.

BTC/CQBK-nin İƏMŞ-ləri mütə­madi olaraq kəmər boyu yerləşən bütün icmalara baş çəkirlər. Bun­dan əlavə, bütün bələdiyyə üzvlə­ri, icma qrupları və kənddəki yerli icra nümayəndələri onların kən­dınə cavabdeh olan İƏMŞ-in tele­fon nömrəsini bilirlər. Bu məsələ Yerli Resurslardan İstifadə Etmə İşçi Qrupu ilə də QHT Monito­rinq Proqramı daxilində mü­za­kirə edilmişdir İƏMŞ-lərin tele­fon nömrələrini aidiyyatı olan kənd­lə­rin hamı­sın­da elan lövhəsinə vu­rulması təklifin irəli sürüldü ki, bu da lazım olan anda İƏMŞ-lərlə əlaqə saxla­mağa imkan verə­cək. BP-nin qaynar xətt nəmrəsidə həmçinin ləvhələrə vurulacaq.

 

BP şirkətinin gərəcəyi tədbir: Nəzərə almaq və məlumat almaq üçün birbaşa telefon rabitəsini (“qaynar xətt”) təmin etmək

 

5.3

1) Xahiş edirik nümayiş etdirəsiz ki, tikintinin BTC fazası üzrə şikayətlər həll edilmişdir.

 

 

(2) Digər təşkilatların qəbul etdiyi şikayətlərin BTC-yə necə və kimin vasitəsilə ötürülməsi ilə bağı həmin təşkilatlara məsləhət üiün hansı tədbirləri gərürsüz?

 

(3) Xahiş edirik, Hüquqi və İqtisadi Marifləndirmə Mərkəzi tərəfindən şikayətlilərin seçilməsi və monitorinqi üzrə sübut təqdim edəsiz.

 

 

 

(4) Xahiş edirik Auditora nümunə kimi icmalarla əlaqələr üzrə məsul şəxslərin siyahısını və BTC-nin tikintisinin son 3 ayı ərzində onların icma səfərləri üzrə qeydlərini təqdim edəsiz.

 

(5) Xahiş edirik müvafiq icmalarla əlaqələr üzrə məsul şəxslərin telefon nömrələrini verə biləcək icra orqanı nümayəndələrinin əlaqə nəmrələrini təqdim edəsiz.

 

(6) Xahiş edirik bütün müvafiq kəndlərə icmalarla əlaqələr üzrə məsul şəxslərin nəmrələrinin verilməsinin sübutlarını təqdim edəsiz. Bu sahə səfərində yoxlanacaq.

(7) Xahiş edirik BP-nin qaynar xətt nömrəsinin verildiyi yerlərin siyahısını təqdim edəsiz. Bu sahə səfərində yoxlanacaq.

 

 (8) Xahiş edirik auditor tərəfindən yoxlanılmaq üçün qaynar xəttin nömrəsini təqdim edəsiz

5.3

1)BTC fazası üzrə hələ də şikayətlər daxil olur.(axırıncı ərizə 02.02.06)

 

2)Başqa təşkilatlara edilmiş müraüiətlər həmin təşkilatlar vasitəsilə BP yaxud BTC-yə gəndərilmişdir.

 

 

3)Hüquqi və İqtisadi Marifləndirmə Mərkəzi  təsadüfi seçmə üsulu ilə  şikayətlərin həll edilməsini və şikayətçilərin razılıq səviyyəsini monitorinq edir.

 

4)Siyahi təqdim olundu

 

 

 

 

 

5)Siyahi təqdim olundu

 

 

 

 

 

6)Siyahi təqdim olundu

 

 

 

 

7)Siyahi təqdim edildi

 

 

 

8)Qaynar xəttin işləməsi üzrə auditor monitorinq keçirtdi.Məlum oldu ki,xətt ümumiyyətlə işləmir

 

 

ƏLAVƏ 2

2004-cü ildə aşkar edilən problemlər

İşçi qrupunun tövsiyyəsi

2005-üi ildə BTC ilə dialoq nəticəsində BTC-nin verdiyi cavablar

2.1

Yerinə yetirilmiş layihələr nəticəsində tikilmiş obyektlərin istifadə səlahiyyətlərinin müvafiq orqanlara təhvil verilməsi siyasəti qeyri-müəyyəndir. Məsələn, Goranboy rayonu Borsunlu icmasının icma mərkəzi hal-hazırda icma rəhbəri tərəfindən yeməkxana kimi istifadə olunur

 

 

İSP çərçivəsində tikilmiş və ya bərpa olunmuş hər bir obyektin statusu müəyyənləşməli, bu obyektlərin məqsədyönlü istifadəsi üçün müvafiq  orqanların balansına, məsələn bələdiyyələrin və sairə təhvil verilməsi sənədləşdirilməlidir

 

Borsunludakı icma mərkəzi bələdiyyənin “balans”ındadır və icmanın işlərində mühüm rol oynayır (bax Əlavə 5). BTC/CQBK və bizim icraçı tərəfdaşlarımız davamlılığı möhkəmləndirə fəaliyyətləri təşviq edirik. Bu məqsədlə, əgər icma mərkəzi özünü təmin edə bilərsə və göstərdiyi xidmətlərə gərə haqq almaqla icmaya daha uzun müddət ərzində qulluq edə bilərsə, bu dəstəklənir. Əsas mə­sələ odur ki, əldə edilən vəsait üzərində şəffaf nəzarət olsun və o, xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsi və İcmanın Davamlılıq Fondu üçün əlavə vəsait mənbəyi kimi istifadə olunsun. Bu məsələ araşdırılacaq

 

Tədbir: Vəziyyətin yoxlanılması və siyahı.

İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş  bütün infrastrukturların siyahısı hazırlanacaq. Sözügedən siyahıda infrastrukturların kimin balansında olduğu barədə məlumatlar müvafiq şəkildə əks olunacaqdır.  

Borsunluda gəlirlərdən istifadə məsələsi araşdırılacaq

4.2

 

Bir sıra hallarda mikro layihələrin smeta xərcləri ilə real bazar qiymətləri arasında uyğunsuzluq mövcuddur və bu da mikro layihələrə ayrılmış vəsaitlərin bəzi hallarda təyinatına uyğun xərclənmədiyi barədə təsəvvürlər yaradır

 

 

İSP çərçivəsində həyata keçirilən layihələrə ayrılmış vəsaitlərin təyinatına uyğun və səmərəli xərclənməsi üçün beynəlxalq QHT-lərin, xüsusən, İRC və İMC təşkilatlarının, maliyyə fəaliyyətinin auditini həyata keçirmək vacibdir

 

 

Mikro layihələrlə əlaqədar büdcə və tə­da­rük məsələlərinə icraçı tərəfdaş­lar tərə­findən ciddi nəzarət edilir. İSP baş­lanan­dan bəri tikinti materıallarının qiy­mət­lərində 50% qədər artım baş ver­mişdir. Mövcud büdcə həcmi də­yışiklik­lərə uy­ğunlaşdırı­lmalı idi. Bəzi hallarda güzəşt­lər də edilmişdir. Bütün hallarda, BTC/CQBK tikinti material­larının key­fiyyətində icmaları qane edən səviyyəni təmin etməyə çalışmış­dır. Bundan əlavə, təhlü­kə­siz­lik namınə BTC/CQBK istə­nılən yeni tikintılərin 20sm deyil, 40sm-lik qalı­ğınlığı olan divar­larla inşa olun­ma­sı­n­da təkid etmiş­dir. İSP-nin ic­raçı tə­rəf­daşları çox ciddi maliyyə he­sa­batı stan­dartlarına əməl et­məlidir. Hər xərcl­ənmiş məbləğ üçün müvafiq sənəd­lər tə­ləb edılir. Əlavə ola­raq, hər bir ic­raçı tə­rəfdaş əz təşkilatı, habelə üçüncü və ya neytral tərəf tərəfindən illik auditə cəlb edilir.

 

Tədbir;Tədarük olunan material və vəsaitlərin büdcədən kənara çıxmamasını təmin etmək məqsədilə ən  azı 10 mikro layihənin maliyyə aspektləri İSP çərçivəsində audit ediləcəkdir

5.3

Rəyi öyrənilən respondentlərin 33 %-i (81 nəfər) boru xəttinin tikintisi ilə birbaşa və dolayısı ilə bağlı olan amillərin problem və narahatçılıq yaratması barədə ümumilikdə 7-dək instansiyaya şikayət edib. Şikayətlərin 61 %-i yerli icra orqanlarına, 10%-i isə BP şirkətinə və onun strukturlarına ünvanlanmışı. Şikayətçilərin 46% -nə (37 nəfər) şikayətlərin həll ediləcəyi bildirilmiş, 51% (41 nəfər) isə onlara hər hansı bir cavab verilmədiyini qeyd etmişdir. Ümumilikdə, yalnız 28% (23 nəfər) verilən cavablara müəyyən dərəcədə qane olmuşdur.

 

 

Yerli sakinlərin sosial problemlərlə bağlı bilavasitə BTC və yaxud boru kəmərinin əməliyyatçısı olduğu BP şirkətinə müraciət edə bilməsinə şərait yaratmaq məqsədilə təsirə məruz qalan icmalarda qaynar xəttin yaradılması vacibdir. Eyni zamanda, şirkətin icmalarla əlaqələr üzrə kordinatorları yerli sakinləri şikayət və problemlərin idarə olunması mexanizmi ilə yaxından tanış etməlidirlər ki, onlar vaxt itirmədən məhz düzgün ünvanlara müraciət etsinlər

 

Podratçılar və BTC/CQBK qeydə aldıqları şikayətləri məlumat ba­zası formasında saxlayırlar. Biz digər təşkilat və qurumlara yənəl­dilən şikayətlərə gərə məsuliyyət daşımırıq. Yerli QHT olan İHMM mütəmadi olaraq təsadüfi seçim metodu ilə şikayətlərin həll edil­məsi və şikayətçilərin razılıq sə­viyyəsini monitorinq edir.

BTC/CQBK-nin İƏMŞ-ləri mütə­madi olaraq kəmər boyu yerləşən bütün icmalara baş çəkirlər. Bun­dan əlavə, bütün bələdiyyə üzvlə­ri, icma qrupları və kənddəki yerli icra nümayəndələri onların kəndinə cavabdeh olan İƏMŞ-in tele­fon nömrəsini bilirlər. Bu məsələ Yerli Resurslardan İstifadə Etmə İşçi Qrupu ilə də QHT Monito­rinq Proqramı daxilində mü­za­kirə edilmişdir İƏMŞ-lərin tele­fon nömrələrini aidiyyəti olan kənd­lə­rin hamı­sın­da elan lövhəsinə vu­rulması təklifi irəli sürüldü ki, bu da lazım olan anda İƏMŞ-lərlə əlaqə saxla­mağa imkan verə­cək. BP-nin qaynar xətt nərəsində həmçinin lövhələrə vurulacaq.

 

BP şirkətinin gərəcəyi tədbir: Nəzərə almaq və məlumat almaq üçün birbaşa telefon rabitəsini (“qaynar xətt) təmin etmək

 

 

2.a, ƏLAVƏ 3

İcmalar

obyekt

Obyektin dəyəri

Tikilmə və təhvil vaxtı

Kimin balansındadır

Balansa verilmə vaxtı

Samux rayonu;Lək icması

Məktəb binası

   $10 344

   $14.241

Razılıq müqaviləsində qeyd olunan məbləğ

 

17.12.04 -31.05.05

Samuxr-n təhsil şəbəsi

31.05.05

Goranboy r-ny

Borsunlu icması

İcma mərkəzi

  $10 833

  $13.416

30.04.04 -

27.09.04

    ____

Ağstafa r-nu

Aşağı Kəsəmən icması

El.transformatoru

  $8.990

(BTC sənədində)

  $10.701

razılıq müqaviləsində

20.12.04 -

02.01.05

Kənd bələdiyyəsi

01.11.05

Ağstafa r-nu

Zəlimxan icması

İcma mərkəzi

$ 9 455

(BTC sənədində)

 $ 11 097

Razılıq müqaviləsində

04.07.04 -

28.04.05

Kənd bələdiyyəsi

03.05.05

 Ağstafa r-nu Poylu icması

El.transformatoru

$10.917

(BTC sənədində)

$12.717Razılıq müqaviləsində

04.05.04 -

03.02.05

Kənd bələdiyyəsi

Şəmkir r-nu Qaracəmilli icması

Artezian quyusu

 $ 9086

(BTC sənədində)

 $9592-razılıq müqaviləsində

23.10.04 -04.02.05

Sənəd düzgün tərtib olunmayıb

10.04.05

Tovuz r-nu Bozalqanlı icması

İcma mərkəzi

$ 10 200

04.06.05 -

09.07.05

 

Heç bir sənəd təqdim olunmadı

Kürdəmir r-nu Aran icması

Xeyir-şər mağarı

$13.100

31.01.05 -

25.08.05

Sənəd yoxdur

Hacıqabul r-nu Pirsaat icması

Dərnək və mədəni-kütləvi tədbirlər otağı

$ 6108

06.12.04 -

01.02.05

Sənəd yoxdur

Ucar r-nu Qaracallı icması

 Tibb məntəqəsinin tikintisi

$ 7.500

18.09.04 -

20.02.05

Sənəd yoxdur

                                                                                                                           

ƏLAVƏ 4

Şikfyətlər jurnalına daxil edilmiş şikayətlərin sayı

BTC öhdəliklərinə(62)uyğun gəlməyən şikayətlərin sayı

BTC əhdəliyinə(103)uyğyn gəlməyən şikayətlərin sayı

Hələ baxılmamış şika

yətlərin sayı(16.02.06 tarixi üçün)

          618

            166

      30

              18

 

ƏLAVƏ 5

Yoxlanılan məsələlər

Müşahidə, monitorinq zamanı aşkar edilmiş məsələlərin izlənməsi və ya uyğunsuzluq

2006 ci il  Təvsiyələr / qənaətlər

 

   1.

İSP çərçivəsində tikilmiş obyektlərin statusunun müəyyən ediməsinin auditi

 

 

1.

BP/BTC şirkətinin 17.05.05 cavabının 2.1 maddəsi  tam yerinə yetirilməyib.

(bax:əlavə 2)

 

 

 

İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş bütün infrastrukturların kimin balansında olduğu barədə məlumatlar müvafiq şəkildə əks olunmuş  siyahi olsa da,həmin siyahi reallıqla uyğun gəlmir

 

BP/BTC şirkəti tərəfindənBorsunlu icmasının gəlirlərdən   istifadəsinə nəzarət olunmamışdır

.

 

                                          T

1.

İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir olunmuş bütün obyektlərin dəqiq siyahisi hazırlanmalıdır

 

İSP çərçivəsində tikilmiş və ya bərpa olunmuş hər bir obyektin statusu müəyyənləşməli,

 

İSP çərçivəsində inşa olunmuş İcma Mərkəzlərndən   qeyri-qanuni istifadə edilməsinə yol verməmək üçün BTC tərəfindən daimi nəzarət olsun

 

 Bu obyektlərin məqsədyənlü istifadəsi üçün müvafiq  orqanların balansına, məsələn bələdiyyələrin  balansına verilməsi sənədləşdirilməlidir

 

İSP çərçivəsində inşa olunmuş binaların özəlləşdirilməsinə yol verilməməlidir

 

İcma qruplarının hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməsinə və yeni inşa olunmuş binaların onların balansına verilməsinə nail olmaq

 

 

  2.

Mikrolayihələrin smeta xərclərinin bazar qiymətlərin ilə uyğunluğu ilə bağlı auditin auduti

 

2.

BP/BTC şirkətinin 17.05.05 tarixli cavabının 4.2 bəndi yerinə yetirilməyib

(bax:əlavə 2)

 

  2.                                      

İSP çərçivəsində həyata keçirilmiş mikro layihələrin üçüncü neytral tərəfdən Məs. Yerli QHT-lər tərəfindən maliyyə auditinin keçirilməsi təmin olunsun

 

 

 

3.

Sosial təsirlə bağlı şikayətlərin qəbulu ilə bağlı nəzərdə tutulmuş “qaynar xəttin” fəaliyyətinin auditi

 

3.

BTC öhdəliklərinin 101-ci bəndi yerinə yetirilməyib(boru kəməri ilə bağlı narahatlıqlardan xəbər vermək üçün xüsusi «Qaynar xətt» tətbiq olunacaq.)

 

 

 BP/BTC şirkətinin17.05.05 tarixli  cavabının 5.3 maddəsi yerinə yetirilməyib 

(bax:əlavə2)

 

 

3.

Aparılan auditin nəticələri göstərdi ki,BTC ilə əlaqədar şikayətlər davam edir və bu şikayətlər əməliyyat fazasında da davam edəcək.Buna görə də BTC öhdəliyi yerinə yetirilməlidir və yerli əhalinin  birbaşa BTC şirkəti ilə əlaqə saxlaması üçün  «Qaynar xəttin» olması vacibdir.

 

 

 

AİQ/DQ, səfərə çıxan şəxslərin siyahısı və o cümlədən  əlaqə məlumatları

Səfərə çıxanlar arasında kim SƏTƏM üzrə təlimlərdə iştirak etməyibdir.

Səfərə çıxanlar arasında   kim ŞQP təmin edilməyib

Audit səfərinin növü SS/İS/ST

Səfər olunacaq yer/ (səfər olunacaq sahənin, icmanınkəndin ofisin şirkətin  adı,

Auditorlar kimlərlə görüşməyi nəzərdə tuturlar (bələdiyyə üzvləri ilə, kənd sakinləri ilə, işçilərlə və sairə .)

Audit Səfərinin məqsədiPurpose of the audit visit

Mirvari Qəhramanova

 

 

İcma səfəri

Samux rayonu;Lək icması

 icma  lideri ,bələdiyyə sədri ilə   görüş

Auditor İSP çərçivəsində tikilmiş və ya təmir olunmuş obyektlərin məqsədyönlü istifadəsi  hansı  orqanların balansına verildiyini müəyyənləşdirmək

 

 

 

 

Goranboy r-ny

Borsunlu icması

İcma lideri ilə görüş

 

 

 

 

 

Ağstafa r-nu

Aşağı Kəsəmən icması

İcma lideri və bələdiyyə sədri ilə görüş

 

 

 

 

 

Ağstafa r-nu

Zəlimxan icması

İcma lideri ilə görüş

 

 

 

 

 

 Ağstafa r-nu Poylu icması

İcma lideri və bələdiyyə sədri ilə görüş

 

 

 

 

 

Şəmkir r-nuQaraüəmilli icması

İcma lideri və bələdiyyə sədri ilə görüş

 

 

 

 

 

Tovuz r-nu Bozalqanlı icması

İcma lideri ilə görüş

 

 

 

 

 

Kürdəmir r-nu Aran icması

İcma lideri ilə görüş

 

 

 

 

 

Hacıqabul r-nu Pirsaat icması

İcma lideri və bələdiyyə sədri ilə  görüş

 

 

 

 

 

Ucar r-nu Qaracallı icması

İcma lideri və bələdiyyə sədri ilə  görüş

 

 

 

 

Qənaətlər

 

Aparılan audit müşahidəsi nəticəsində bu qənaətə gəldim;

 

 • 2004/2005-ci ildə QHT Sosial Monitorinq Qrupu tərəfindən aparılmış monitorinqin nəticələri ilə əlaqədar 17.05.05 – ci ildə keçirilmiş görüş zamanı BP/BTC şirkəti tərəfindən verilmiş cavabların(görüləcək tədbirlər) yerinə yetirilməsi zəif səviyyədə aparılmışdır. 

 

Təkliflər

 • 2004/2005-ci ildə QHT Monitorinq Qruppu  tərəfindən aparılan monitorinqin nəticələrinə əsasən qaldırılan problemlərlə əlaqədar BP/BTC şirkəti tərəfindən yerinə yetirilməyən öhdəliklər və 17.05.05 tarixli cavab tədbirləri ilə əlaqədar auditor tərəfindən tapılmış uyğunsuzluqlar müzakirə və tədbir üçün BP/BTC şirkətinə təqdim edilsin;
 • Uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün BP/BTC şirkətinin həyata keçirəcəyi tədbirlərin QHT-lər tərəfindən yenidən  auditi  qaldırılan problemlərin həllinə müsbət təsir göstərə bilər;
 • Azərbaycanda həyata keçirilən neft layihələrində ictimai nəzarəti təmin etmək vəproses zamanı yaranan bəzi  problemlərin həlli üçün ACİYFvə BP Azərbaycan şirkətinin köməyi ilə yerli QHT və ekspertlərdən ibarət  xüsusi Audit-Monitorinq qrupunun yaradılmasına zəmin və ehtiyac var.

 

Auditor: Mirvari Qəhramanova