NHMT - Sual: Hansı müddət gecə vaxtı iş müddəti hesab edilir. NHMT -

SUAL 11

Sual: Hansı müddət gecə vaxtı iş müddəti hesab edilir.

Cavab: Saat 22-dən səhər saat 6-dək olan müddət gecə vaxtı sayılır. Əgər işçinin gündəlik iş vaxtının ən azı yarısı gecə vaxtına düşərsə, onda həmin iş vaxtının gecə vaxtına düşən hissəsi bir saat qısaldılır.