NHMT - Neft gəlirləri NHMT -

Azərbaycanın neft-qaz sazişlərinin sosial-iqtisadi faydaları

 Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İB. Azərbaycanın neft-qaz sazişlərinin sosial-iqtisadi faydaları

 Ekspert Azər Mehtiyev

 

 Giriş

 

Neft-qaz sazişlərininin faydaları və təsirlərinin qiymətləndirilməsi əslində çox müxtəlif aspektlərdən yanaşılası bir mövzudur. Adətən iqtisad elmində bu mövzu əsasən müxtəlif ölkələrdə neft-qaz (yaxud başqa təbii resurslar) gəlirlərinin həmin ölkələrin iqtisadiyyatına və cəmiyyət həyatının müxtəlif aspektlərinə təsirlərinin (xüsusilə ölkə iqtisadiyyatının “Holland sindromu”na yaxud “resursların lənəti”nə düçar olub-olmaması, institutsional inkişaf və s.)  qiymətləndirilməsi baxımından araşdırılır.

Dövlət büdcəsi və Neft Fondu arasında münasibətlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsi

Dövlət büdcəsi və Neft Fondu arasında münasibətlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsi

 

Giriş

 

Resurs Fondlarının idarə edilməsində 2 mühüm problemin həllini tapması çox önəmlidir. Bir tərəfdən vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflığı, digər tərəfdən isə xərclənən vəsaitlərin effektivliyinin təmin olunması tələb edilir.

 

“Azərbaycanın ixrac boru kəmərlərinin fəaliyyətində və neft tranzitinin nəqlində şəffaflıq məsələlərininin araşdırılmasına dair” HESABAT

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı

“Azərbaycanın ixrac boru kəmərlərinin fəaliyyətində və neft tranzitinin nəqlində şəffaflıq məsələlərininin araşdırılmasına dair” HESABAT

Azərbaycan Respublikasının Enerji sektorunda islahatlara dair TƏKLİFLƏR

Azərbaycan Respublikasının Enerji sektorunda islahatlara dair

T Ə K L İ F L Ə R

 

1. Giriş

 

Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin ŞƏFFAFLIQ GÖSTƏRİCİLƏRİ üzrə monitorinq nəticələri

Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin ŞƏFFAFLIQ GÖSTƏRİCİLƏRİ üzrə monitorinq nəticələri

 

Mündəricat

 

1. Giriş (Azərbaycanın neft-qaz sektoru haqqında xülasə)

2. 2017-ci ildə istehsal edilmiş neft və qazın istehsal mənbələri