NHMT - Neft gəlirləri NHMT -

"Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavə olunması üçün təklif olunan maddələr

"Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavə olunması üçün təklif olunan maddələr

 

1.0.3. Ətraf mühitə dair informasiya registri – dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, təbiətdən istifadə edən subyektlər tərəfindən ətraf mühitin vəziyyəti və ona təsir edən amillər haqqında yaradılan, saxlanılan və mütəmadi olaraq yeniləşdirilən sistemləşdirilmiş məlumatların məcmusudur.

 

10.1. Müvafiq dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, onların sahə strukturları, təbiətdən istifadə edən subyektlər səlahiyyətlərinə və fəaliyyət dairələrinə aid məsələlər üzrə ətraf mühitə dair informasiya registri aparmalı, həmçinin öz səlahiyyətləri daxilində onu almaq hüququ olan subyektləri bu informasiya ilə təmin etməlidirlər.

 

Azərbaycanın hasilat sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin sosialyönümlü layihələri

Azərbaycanın hasilat sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin sosialyönümlü layihələri

Araşdırılan istiqamət: MSŞT-yə qoşulan şirkətlərin sosial xərcləri və bu sahədə şəffaflığın təmini

İstifadə edilən resurslar: Şirkətlərin 2013-cü il üzrə illik maliyyə hesabatı, illik fəaliyyət hesabatı və Davamlı inkişaf hesabatları

Əhatə olunan müddət: 2013-cü il

Araşdırıcılar: Mirvari Qəhramanlı və İlham Şaban

Bakı, 2015

Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması

Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması

Təbii ehtiyatlarla zəngin ölkələrdə resurs hasilatı problemləri

Bakı, Aprel 2014

 

Mündəricat

1. Ön söz - səh: 3

Neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflığın təmini

 Neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflığın təmini

Müstəqil monitorinq hesabatı

Bakı, Yanvar 2012-cu il

 

Mündəricat

1. Məsuliyyətdən azad olma

“Neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflığın təmin olunması, ictimai dinləmələr və ictimai məlumatlandırma kompaniyalarının təşkil edilməsi” layihəsi üzrə müstəqil monitorinq hesabatı

“Neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflığın təmin olunması, ictimai dinləmələr və ictimai məlumatlandırma kompaniyalarının təşkil edilməsi” layihəsi üzrə müstəqil monitorinq hesabatı

Monitorinq qrupu: Mirvari Qəhrəmanlı - qrup rəhbəri, Namiq Rzayev - ekspert, Mətanət Əzizova - ekspert

Bakı, 2009-ci il

 

Mündəricat

1. İcra xülasəsi