NHMT - Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı | İnsan hüquqları müdafiəsi NHMT -

Azərbaycanın neft sektorunda əmək, iqtisadi və sosial hüquqlar üzrə qanunvericiliyin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 2015-ci il üzrə hesabat

Azərbaycanın neft sektorunda əmək, iqtisadi və sosial hüquqlar üzrə qanunvericiliyin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 2015-ci il üzrə hesabat

 

Bakı şəhəri, Yanvar  2016

 

 

Mündəricat

Azərbaycanın neft sektorunda əmək, iqtisadi və sosial hüquqlar üzrə qanunvericiliyin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

Azərbaycanın neft sektorunda əmək, iqtisadi və sosial hüquqlar üzrə qanunvericiliyin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.

Müstəqil monitorinq hesabatı.

Bakı şəhəri, Yanvar 2015.

 

Mündəricat

1. Giriş

1.1. Məsuliyyətdən azad olma

1.2. Təşkilatın missiyası

1.3. Təşkilatın hüquqi statusu və fəaliyyəti

Azərbaycanın neft sektorunda əmək, iqtisadi və sosial hüquqlar üzrə qanunvericiliyin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi Müstəqil monitorinq hesabatı

Azərbaycanın neft sektorunda əmək, iqtisadi və sosial hüquqlar üzrə qanunvericiliyin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.

Müstəqil monitorinq hesabatı.

Bakı şəhəri, Yanvar 2014.

 

Mündəricat

1. Giriş

1.1 Məsuliyyətdən azad olma

1.2 Təşkilatın missiyası

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin 2010-cu il ərzindəki fəaliyyəti üzrə HESABAT

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin 2010-cu il ərzindəki fəaliyyəti üzrə HESABAT

Bakı, Yanvar 2011-ci il

 

Aksiya

NHMT İB hesab edir ki, bu hakimlər neftçilərə münasibətdə Azərbaycan qanunlarını ən çox pozan məhkəmə hakimldəridir.

AZƏRBAYCANIN NEFT SEKTORUNDA ƏMƏK, IQTISADI VƏ SOSIAL HÜQUQLAR ÜZRƏ QANUNVERICILIYIN ICRA VƏZIYYƏTININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI MÜSTƏQIL MONITORINQ HESABATI

Azərbaycanın neft sektorunda əmək, iqtisadi və sosial hüquqlar üzrə qanunvericiliyin icra  vəziyyətinin qiymətləndirilməsi Müstəqil monitorinq hesabatı

 

Bakı şəhəri, Yanvar 2013          

 

Mündəricat

 

1. Giriş

2. 2012-ci ilin kütləvi hal almış qanun pozuntuları.

3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi və digər normativ hüquqi aktlar

4. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Konvensiyaları