NHMT - Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı | İnsan hüquqları müdafiəsi NHMT -

2011-ci ildə Azərbaycanın neft sektorunda insan hüquqlarının vəziyyəti HESABAT

2011-ci ildə Azərbaycanın neft sektorunda insan hüquqlarının vəziyyəti

2009-cu il üzrəAzərbaycanın neft sektorunda insan hüquqlarının vəziyyəti

2009-cu il üzrə Azərbaycanın neft sektorunda insan hüquqlarının vəziyyəti

2008-ci il ərzində Azərbaycanın neft sektorunda insan hüquqlarının vəziyyəti

2008-ci il   ərzində Azərbaycanın neft sektorunda insan hüquqlarının vəziyyəti

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyi (NHMT İB) - neftçilərə  pulsuz hüquqi yardımlar edir. Məhkəmə proseslərinin monitorinqini aparır, proses zamanı hakimlər tərəfindən edilən hüquq pozuntuları və baş verən korrupsiya halları haqqında ölkə və beynəlxalq  ictimaiyyətə və müvafiq dövlət qurumlarına açıqlamalar verir. İnsan hüquqları, o cümlədən sosail-iqtisadi və əmək huquqlarına riayət olunması haqqında alternativ hesabatların hazırlanmasında iştiak edir

2008-ci il ərzində  Azərbaycan  Respublikasının neft sənayesində çalışan işçilər bir çox sahələrdə öz əmək, iqtisadi və sosial hüquqlarının bərpası ilə əlaqədar NHMT-nə müraciət etmiş və müxtəlif hüquqi yardımlar almışlar. Bu müddətdə  təşkilatın ofisində işçilərə hüquqi məsləhətlər verilmiş, müəssisə və dövlət orqnlarına müraciətlər edilmiiş, məhkəməyə iddialar hazırlanmış, telefon vasitəsi ilə və şifahi izahatlarla 1554 nəfərə yaxın işçiyə (ARDNŞ, Kaspian Şpyard, PCH,  Qreat Vali Drilinq Kompani, SDL, KENTEK, MqDermott, Çin Milli Karataj Şirkəti, Riqblast və s.) sosial, iqtisadi və əmək  hüquqlarının bərpası ilə əlaqədar hüquqi  yardımlar göstərilmişdir.

İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planından irəli gələn öhdəliklərin sistemli analizi(auditi) və aidiyyatı olan orqanlara ilkin rəylərin verilməsi layihəsi üzrə YEKUN HESABAT

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı

İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planından irəli gələn öhdəliklərin sistemli analizi(auditi) və aidiyyatı olan orqanlara ilkin rəylərin verilməsi  layihəsi üzrə YEKUN HESABAT

Layihənin əlaqələndiricisi: Mirvari Qəhramanlı

Layihə üzrə audit qrupu: Azər Quliyev, Nailə Balayeva, Həbil Süleymanov

Maliyyə dəstəyi: Böyük Britaniya səfirliyi

«Swift Engineerinq (Azərbaycan)LTD.» şirkəti Azərbaycan qanunlarını saymır.

May 2006-cı il «Swift Engineerinq (Azərbaycan)LTD.» şirkəti Azərbaycanda həyata keçirilən neft layihələrində iştirak edən subpodrat şirkətdir.Axırıncı bir il ərzində bu şirkət Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin bir çox maddələrini pozmaqla 100-lərlə yerli işçinin hüquqlarını pozmuşdur.İşçi ilə işəgötürən arasında bağlanan əmək müqaviləsinin tərtibində yol verilən kobud səhvlər bu işçilərin qeyri-qanuni işdən azad olunmasına səbəb olmuşdur.Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı işçi ilə əşəgötürən arasında bağlanmış Əmək Müqaviləsini nəzərdən keçirmiş və bu qənaətə gəlmişdir; İşçi ilə işəgötürən arasında bağlanmış əmək müqaviləsində iki şirkət iştirak edir 1. Swift Engineerinq (Azərbaycan)LTD.-rəhbəri Normann Yancın 2. Engineerinq & Network System Serrices LTD-baş direktoru Ülvi Qafarov • Swift Engineerinq (Azərbaycan)LTD(sifarişçi )ilə Engineerinq & Network System Serrices(icraçı) LTD 21 may 2004-cü ildə müqavilə imzalanır(müqavilə №18) Bu müqavilə əsasında Engineerinq & Network System Serrice LTD şirkəti Swift Engineerinq (Azərbaycan)LTD işçi qüvvəsi ilə təmin etməlidir.(Qeyd edim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin əksəriyyəti bu metoddan istifadə etməklə neft layihələrində sərmayənin şişirdilməsində fəal iştirak edirlər.Hansısa bir şirkət özünün yaratdığı başqa bir şirkətlə müqavilə bağlayır və işçi qəbulu «biznesi» ilə məşğul olur.) • Əmək müqaviləsində «Engineerinq & Network System Serrices LTD»şirkətinin adı qeyd olunur, «Swift Engineerinq (Azərbaycan)LTD» isə hüquqi ünvanı göstərilir. • .Əmək müqaviləsini bağlayan isə götürənin adı, soyadı və vəzifəsi göstərilmir. • Əmək müqaviləsində sınaq müddətini keçməyən işçilərə (3.3-cü maddə) 1ay əvvəlcədən yazıllı xəbərdarlıq edilməsi göstərilsə də,işçilərə heç bir yazıllı xəbərdarlıq edilmir. • Sınaq müddəti haqqında xəbərdarlığı isə tamamilə başqa bir şirkətin nümayəndəsi Aleksandr Kuzmin adlı bir şəxs verir. • .Əmək müqaviləsində (4.2-ci maddə) normadan artıq görülmüş işin müqabilində 1,5 qat əmək haqqının ödənilməsi göstərilmişdir. • AR-sı Əmək Məcəlləsinin 109,164,165-ci maddələrinə görə isə normadan artıq görülmüş işin müqabilində 2 qat məbləğində ödəmə olmalıdır.Əmək Məcəlləsinin 43.3-cü maddəsinə əsasən əmək müqaviləsi bağlanarkən işçilərin Əmək Məcəlləsində göstərilən hüquqları məhdudlaşdırıla bilməz. • Əmək müqaviləsinin 6.6-cı maddəsində müqaviləyə xitam verilərkən işçiyə 1ay əvvəlcədən xəbərdarlıq edilir • Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsinə əsasən isə müqaviləyə xitam verilərkən işçiyə 2 ay əvvəldən xəbərdarlıq edilməlidir, Bu halda işçiyə1 aylıq müavinat verilməlidir,işləmədiyi halda 2-ci və 3-cü ayların əmək haqqı ödənilir. • Əmrlərin və əmək müqavilələrinin qeydiyyatı aparılmır. Arxa tarixlə,