NHMT - Bakı-Tbilisi_Ceyhan neft kəmərinin ətraf sosial mühitə təsirinin monitorinqi Oktyabr 2003-yanvar 2004-cü il

Bakı-Tbilisi_Ceyhan neft kəmərinin ətraf sosial mühitə təsirinin monitorinqi Oktyabr 2003-yanvar 2004-cü il

Bakı-Tbilisi_Ceyhan neft kəmərinin ətraf sosial mühitə təsirinin monitorinqi Oktyabr 2003-yanvar 2004-cü il