NHMT - Neft gəlirləri NHMT -

Təbii resurs hasilatının bölgələr üçün hansı sosial-iqtisadi üstünlükləri var?

Təbii resurs hasilatının bölgələr üçün hansı sosial-iqtisadi üstünlükləri var?

Qurudakı neft yataqlarında nə baş verir: Əməliyyat şirkətlərində mübhəm qapalılıq

Qurudakı neft yataqlarında nə baş verir: Əməliyyat şirkətlərində mübhəm qapalılıq

Açıqlanan məlumatlar açıqlanasının 10 faizi qədər deyilsə...

 

Azərbaycan neft sənayesinin əsası quruda qoyulub. Abşeron yarımadasında elə yataqlar var ki, 150 ildən çoxdur istismar olunur. Neft hasilatı qurudan başlasa da, ölkə müstəqillik əldə etdikdən sonra neft sənayesinin əsasən dənizdə yerləşən yataqlar üzərində qurulduğu təsəvvürü yaranır. Daha doğrusu, sanki Azərbaycanda neft-qaz yalnız iki yataqdan – “Azəri-Çıraq-Günəşli” və “Şahdəniz” dən hasil olunur: ölkənin neft-qaz hasilatı, bu sektorda görülən işlər deyə axtarış verdikdə yalnız bu iki yatağa aid nəsə tapmaq mümkündür…

 

NEFTDƏN GƏLƏN GƏLİRLƏRİN İNSAN KAPİTALININ İNKİŞAFINDAKI YERİ

NEFTDƏN GƏLƏN GƏLİRLƏRİN İNSAN KAPİTALININ İNKİŞAFINDAKI YERİ: Xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil almaq üçün icra olunan dövlət proqramlarının effektivliyi və şəffaflığı

 

Mündəricat:

 

1.Giriş: İnsan kapitalının dövlətin və fərdlərin inkişafındakı rolu

2. Neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsində dövlət təşəbbüsü

Dövlət Neft Fondunun investisiya fəaliyyəti üzrə hesabatlılıq: İnformasiyaların əhatəliliyi baxımından qiymətləndirmə

Dövlət Neft Fondunun investisiya fəaliyyəti üzrə hesabatlılıq: İnformasiyaların əhatəliliyi baxımından qiymətləndirmə

 

Mündəricat

 

1. Dövlət Neft Fondunun missiyası

2. Fondun investisiya strategiyası

SOCAR-ın xarici iqtisadi əlaqələri: şəffaflıq və hesabatlılıq problemləri

SOCAR-ın xarici iqtisadi əlaqələri: şəffaflıq və hesabatlılıq problemləri

 

Mündəricat

 

1. Giriş

2. SOCAR-ın ixrac fəaliyyətilə bağlı məlumatların açıqlığı sahəsində vəziyyət.