NHMT - Neft gəlirləri NHMT -

Dövlət Neft Fondunun investisiya fəaliyyəti üzrə hesabatlılıq: İnformasiyaların əhatəliliyi baxımından qiymətləndirmə

Dövlət Neft Fondunun investisiya fəaliyyəti üzrə hesabatlılıq: İnformasiyaların əhatəliliyi baxımından qiymətləndirmə

 

Mündəricat

 

1. Dövlət Neft Fondunun missiyası

2. Fondun investisiya strategiyası

SOCAR-ın xarici iqtisadi əlaqələri: şəffaflıq və hesabatlılıq problemləri

SOCAR-ın xarici iqtisadi əlaqələri: şəffaflıq və hesabatlılıq problemləri

 

Mündəricat

 

1. Giriş

2. SOCAR-ın ixrac fəaliyyətilə bağlı məlumatların açıqlığı sahəsində vəziyyət.

Neft pulları üçün “qırmız işıq”

Neft pulları üçün “qırmız işıq”

Xərcləmələri limitləşdirən “büdcə qaydası” 2 illiyə donduruldu

 

Giriş

 

SOCAR strukturuna daxil olan idarə və müəssisələrin fəaliyyətlərinin ətraf mühitə təsiri üzrə monitorinq hesabatı

SOCAR strukturuna daxil olan idarə və müəssisələrin fəaliyyətlərinin ətraf mühitə təsiri üzrə monitorinq hesabatı

Bakı, yanvar 2020-ci il

 

Mündəricat

 

1. Giriş

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə məlumatlarının açıqlığı: şəffaflıq üçün bəzi suallar

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə məlumatlarının açıqlığı: şəffaflıq üçün bəzi suallar

 

Giriş

 

Dövlət şirkətləri hüquqi statusundan asılı olmayaraq öz fəaliyyətlərində daha şəffaf və açıq olmalıdırlar. Özəl sektor üçün qanunvericiliklə kommersiya sirri sayılan bir sıra məlumat və statistik göstəriciləri dövlət şirkətləri üçün kommersiya sirri sayıla bilməz.

Əgər söhbət xalqa məxsus olan təbii resursların istismarı ilə məşğul olan neft-qaz, eləcə də digər təbii resurs şirkətlərindən gedirsə, onlarda şəffaflıq tələbləri daha sərt olmalıdır, bu şirkətlərin xalqdan gizli heç bir informasiyası olmamalıdır – şirkətin prezidentinin gəlir bəyannaməsindən tutmuş bütün ən xırda xərc maddələrinin strukturuna qədər.