NHMT - Neft gəlirləri NHMT -

Azərbaycan Respublikasının Enerji sektorunda islahatlara dair TƏKLİFLƏR

Azərbaycan Respublikasının Enerji sektorunda islahatlara dair

T Ə K L İ F L Ə R

 

1. Giriş

 

Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin ŞƏFFAFLIQ GÖSTƏRİCİLƏRİ üzrə monitorinq nəticələri

Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin ŞƏFFAFLIQ GÖSTƏRİCİLƏRİ üzrə monitorinq nəticələri

 

Mündəricat

 

1. Giriş (Azərbaycanın neft-qaz sektoru haqqında xülasə)

2. 2017-ci ildə istehsal edilmiş neft və qazın istehsal mənbələri

Mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin ətraf mühitə təsirləri

Mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin ətraf mühitə təsirləri

 

Ön söz 

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatlarına görə, ildən-ilə ətraf mühitə atılan tullantıların həcmi artmaqdadır. Əgər 2014-cü ildə istehsal və istehlak tullantılarının adambaşına düşən həcmi 250 kq olubsa, 2016-cı ildə bu rəqəm 309 kq olub. Belə ki, ərtaf mühitə atılan tullantıların həcmi 2016-ci ildə 3019 min ton olub. Onun cəmi 796.6 min tonu və ya 26.4 faizi yenidən istehsal edilib və zərərsizləşdirilib.

 

Şirkətlərin informasiya açıqlığı üzrə reytinq cədvəli

Şirkətlərin informasiya açıqlığı üzrə reytinq cədvəli

 

Reytinq haqqında

 

Azərbaycan  2003-cü ildə Mədən Hasilatında Şəffaflıq Təşəbbüsünə (MHŞT) qoşularkən üzərinə bir sıra öhdəliklər götürmüşdü. Hətta öhdəliklərin həyata keçirilməsi məqsədilə MHŞT üzrə idarələrarası komissiya da yaradılmışdır.

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hasilat sənayesi şirkətləri və hökumət tərəfindən ödəniş və gəlirlər haqqında ictimaiyyətin məlumatlandırılması səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hasilat sənayesi şirkətləri və hökumət tərəfindən ödəniş və gəlirlər haqqında ictimaiyyətin məlumatlandırılması səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

 

Giriş

 

Tarix. 2003-cü il iyunun 17-də Londonda keçirilmiş MHŞT üzrə I beynəlxalq konfransda SOCAR-ın vitse-prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan hökumətinin MHŞT-yə qoşulması qərarını və hasilat sənayesində şəffaflığın təmin olunmasına yönəldilmiş beynəlxalq səyləri dəstəklədiyini bəyan etmişdir. Azərbaycan MHŞT-nin tətbiqində pilot ölkə olmağı könüllü olaraq öz üzərinə götürmüşdür.