NHMT - BMQ fəaliyyətinin monitorinqi NHMT -

Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun təkmilləşdirilməsi layihəsi üzrə monitorinq hesabatı(davam)

Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun təkmilləşdirilməsi layihəsi üzrə monitorinq hesabatı(davam)

 

1. Layihə haqqında qısa məlumat

Azərbaycan Hökuməti Bakı şəhərindən qərb və cənub istiqamətlərində avtomobil yollarının müxtəlif hissələrinin təkmilləşdirilməsi üçün Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə Avtomobil Yolları III Layihəsini həyata keçirir. Layihədə Bakı-Tiflis qərb-şərq nəqliyyat dəhlizinin 120 km-lik hissəsini təşkil edən mövcud iki zolaqlı Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun dörd zolaqdan ibarət olaraq genişləndirilməsini və təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Layihənin əsas məqsədi Bakı-Şamaхı yоlunun bərpası və gеnişləndirilməsi üzrə bir sıra sublayihələrin həyata kеçirilməsi yоlu ilə Azərbaycanın Şərq-Qərb yоl dəhlizinin hüdudları daхilində yоl-nəqliyyat хərclərinin azaldılması, yоl əlaqələrinin təmin оlunması, kеçid və təhlükəsizliyin yaхşılaşdırılmasından ibarətdir.

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankından (AYİB) alınmış kredit hesabına maliyyələşən Azərbaycanda yolların yenidən qurulması layihəsinin qiymətləndirilməsi

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankından (AYİB) alınmış kredit hesabına maliyyələşən Azərbaycanda yolların yenidən qurulması layihəsinin qiymətləndirilməsi

 

NHMT İB bu tədqiqata maliyyə dəstəyinə görə Beynəlxalq Vışeqrad Fonduna (IVF) öz təşəkkürünü bildirir.

 

“NHMT” İB, Kamil Balakişiyev küç.15, mən 6.

Asiya İnkişaf Bankının krediti hesabına həyata keçirilən yol şəbəkəsinə İnkişaf Proqramı Masallı-Astara Avtomobil yolunun yenidənqurulması layihəsinin icarasında informasiyalara çıxış imkanları haqqında qısa icmal

Asiya İnkişaf Bankının krediti hesabına həyata keçirilən yol şəbəkəsinə İnkişaf Proqramı Masallı-Astara Avtomobil yolunun yenidənqurulması layihəsinni icarasinda informasiyalara çıxış imkanları haqqında qısa icmal

 

Layihə haqqında

Masallı-Astara yolunun yenidən qurulması Layihəsinin məqsədi Səmərəli və təhlükəsiz beynəlxalq standartlara uygun yol şəbəkəsinin qurulması üçün  investisiya ayrılmasıdır. Layihə  Massallı Astara  arasinda 59 km sürətli yolun tikintisi, layihə ərazisində yerli əhəmiyyətli yolların yenidən qurulması, Yol tərəzilərinin tikintisi, yol xidmət avadanliqlarının alınması və yol şəbəkəsinin idaraə edilməsi üçün potensialın yaradılmasından ibarətdir. Layihənin icrasına 2011-ci ildə başlanıb 2013-cü ildə başa çatdırılması nəzərəd tutulur. Layihə Asiya İnkişaf Bankının krediti hesabina reallaşdırılır.

 

Dünya Bankı(DB)tərəfindən ayrılan kredit hesabına reallaşdırılan Yol şəbəkəsinin inkişafı proqramı, Şimal-Cənub avtomobil yolunun Ələt-Astara hissəsinin (Salyan rayonu) yenidənqurulması layihəsinin ətraf və sosial mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi

Dünya Bankı(DB) tərəfindən ayrılan kredit hesabına reallaşdırılan Yol şəbəkəsinin inkişafı proqramı, Şimal-Cənub avtomobil yolunun Ələt-Astara hissəsinin (Salyan rayonu) yenidənqurulması layihəsinin ətraf və sosial mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi

 

Müstəqil monitorinq hesabatı

Bakı, Aprel, 2012-ci il

 

Dünya Bankı Layihəsi üzrə Sosial Normaların Təhlili missiyası

Dünya Bankı Layihəsi üzrə Sosial Normaların Təhlili missiyası

(23-25 noyabr, 2011)

 

Dünya Bankının missiyası[1] 23-25 noyabr 2011-ci il tarixlərində sosial normaların təhlilini apardı və aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirdi: (a) 2011-ci ilin aprelində sonuncu nəzarət missiyası vaxtı müəyyənləşdirilmiş, torpaqların alınması ilə bağlı öz həllini tapmamış tədbirlərin icrasının vəziyyəti ilə tanış olmaq; (b) əmək müqaviləsi məsələləri ilə bağlı LİQ, tikintiyə nəzarət üzrə məsləhətçilər, podratçılar və işçilərlə məsləhətləşmələr aparmaq; (c) həll olunmamış normalar və əmək müqaviləsi məsələlərini müzakirə etmək məqsədilə Bank tərəfindən atılmış addımlarla bağlı məlumat vermək üçün NMHT-nin nümayəndələri ilə görüşmək; (d) torpaqların alınması ilə bağlı tədbirlərin icrası və əmək müqaviləsi məsələləri ilə əlaqədar birinci mənbədən məlumat əldə etmək məqsədilə Ələt-Masallı yoluna səfər etmək; (f) Üçüncü Magistral Yol Layihəsi üzrə sosial normalarla üzrə müxtəlif sənədlərin hazırlanması ilə bağlı əldə olunmuş irəliləyişi layihələndirmə üzrə məsləhətçilərlə müzakirə etmək. Missiyada əldə olunmuş nəticələrlə bağlı məlumat vermək və atılacaq növbəti addımları razılaşdırmaq məqsədilə LİQ-in Direktoru və işçiləri ilə 25 noyabr 2011-ci il tarixində yekun iclas keçirilmişdir.

 

123