NHMT - Korrupsiya ilə mübarizə NHMT -

Hökumətin antikorrupsiya tədbirlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi (Analitik hesabat)

Hökumətin antikorrupsiya tədbirlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

(Analitik hesabat)

 

Mündəricat

 

1. Giriş

 

SOCAR-ın satınalma sistemi: şəffaflıq, hesabatlılıq və informasiya açıqlığı problemləri

SOCAR-ın satınalma sistemi: şəffaflıq, hesabatlılıq və informasiya açıqlığı problemləri

 

Mündəricat

 

 

Yerli səviyyədə Açıq Hökumət Təşəbbüslərinin reallaşdırılma vəziyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı ictinmai-siyasi fəallar və sadə vətəndaşlar arasında keçirilmiş sorğunun nəticələrinə dair hesabat

Yerli səviyyədə Açıq Hökumət Təşəbbüslərinin reallaşdırılma vəziyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı ictinmai-siyasi fəallar və sadə vətəndaşlar arasında keçirilmiş sorğunun nəticələrinə dair hesabat

Yerli səviyyədə Açıq Hökumət Təşəbbüslərinin tətbiqi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə Monitorinq Hesabatı

Yerli səviyyədə Açıq Hökumət Təşəbbüslərinin tətbiqi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə Monitorinq Hesabatı

 

Qeyd

Bu hesabat Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının (NHMT) monitorinq qrupu tərəfindən toplanmış və yoxlanılmış məlumatlar, informasiya sorğularına verilmiş cavablar, mətbuatda dərc olunan məlumatlar, sosioloji sorğu əsasında hazırlanmışdır. Hesabatda Azərbaycan Respublikasında Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı (MFP) icrasının vəziyyəti öyrənilmiş, təşkilatın aşkar etdiyi problemlər öz əksini tapmış, həmin problemlərin həlli üçün təklif və tövsiyələr də verilmişdir. Hesabatın müəllifləri etiraf edirlər ki, burada verilmiş fikirlər onların şəxsi fikirləridir və bunlar layihənin sponsorunun yeritdiyi siyasət və fikirləri əks etdirmir. Məlumatların verilməsi və təhlil zamanı edilmiş hər hansı səhv, nəyinsə nəzərdən qaçırılması və qeyri-səlis izaha görə yalnız hesabatın müəllifləri məsuliyyət daşıyır. Monitorinq Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun (Revenue Watch Institute (“RWI”) dəstəyi ilə reallaşdırılan “Yerli səviyyədə Açıq Hökumət Təşəbbüslərinin tətbiqi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə Monitorinqi” layihəsi çərçivəsində çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyi Layihəyə verdiyi dəstəyə görə Revenue Watch Institute (“RWI”) təşəkkür edir. 

 

“Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı Milli Strategiya (2007-2011-cu illər)” və Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planının” yerinə yetirilməsinin müstəqil monito

“Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı Milli Strategiya (2007-2011-cu illər)” və Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planının” yerinə yetirilməsinin müstəqil monitorinqi