NHMT - Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı | İnsan hüquqları müdafiəsi NHMT -

Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın inkişafı sahəsində problemlərin qiymətləndirilməsi (sahibkarlardan və sahə ekspertlərindən götürülmüş müsahibələr əsasında)

Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın inkişafı sahəsində problemlərin qiymətləndirilməsi (sahibkarlardan və sahə ekspertlərindən götürülmüş müsahibələr əsasında)

Giriş


İnkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın formalaşmasında kiçik və orta sahibkarlıq (KOS) subyektləri həlledici rola sahibdir. Məsələn, Avropa Birliyinin məlumatına görə[1], Brilik ölkələri üzrə bütün biznes subyektlərinin 99%-ni məhz kiçik və orta ölçülü biznes təşkil edir. Öz növbəsində, məşğul əhalinin təxminən yarısı, iqtisadi dövriyyənin də üçdə biri bu kateqoriyadan olan sahibkarlıq subyektləri tərəfindən təmin edilir.


Şübhəsiz ki, bu göstəricilərin əldə edilməsi KOS üçün əlverişli biznez və rəqabət mühitinin yaradılmasını zəruri edir. Çünki daha nəhəng dövriyyə resurslarına və bazara çıxış üçün geniş imkanlara və mexanizmlərə malik iri biznes rəqabətdə daimi 1 addım öndə olurlar.  Eləcə də iri biznesin timsalında daima bazarda hökmran və monopol mövqenin yaranması riski mövcud olur.  Belə şəraitdə səlahiyyətli dövlət institutları KOS subyektlərinin hüquqlarının qorunması, rəqabət mühitinin daha ədalətli şərtlər altında olması üçün sahib olduqları tənzimləmə rıçaqlarından maksimum istifadə etmədikdə, xırda biznes inkişaf üçün imkanlar qazana bilmir.


Təəssüf ki, rəsmi statistika Azərbaycanda KOS-ların sayının çox olmasına baxmayaraq bu təbəqənin iqtisadiyyata töhfəsinin yüksək olmadığını göstərir. Belə ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına[2] görə, hazırda ölkə iqtisadiyyatında mikro, kiçik və orta sahibkarların payı elə də yüksək deyil. Belə ki, bu kateqoriyadan olan biznesin xüsusi çəkisi iqtisadiyyatda yaranmış əlavə dəyərdə 14%, muzdlu məşğulluqda 42%, əsas kapitala sərmayə qoyuluşlarında 29% ətrafındadır. Halbuki ölkə üzrə bütün biznes subyektlərinin 99,6%-ni məhz mikro, kiçik və orta sahibkarlar təşkil edir.


Təəssüf ki, KOS-ların iqtisadiyyata real töhfəsini ölçmək üçün 2 mühüm göstərici  - bu biznes qrupunun dövlət büdcəsinin və ölkənin ixracının formalaşamasında payı ilə bağlı məlumatlar açıqlanmır. Lakin əldə olan rəsmi hesabatlar əsasında müəyyən qədər dolayı hesablama aparmaq və bu göstəricilərlə bağlı müəyyən təsəvvür yaratamaq mümkündür. Məsələn, Hesablama Palatasının 2023-cü il üzrə icra büdcəsinə rəyinə[3] görə, illik 35,2 mlrd. manat büdcə gəlirinin 11,7 mlrd. manatı Dövlət Neft Fondundan transfertlərinin, 4,2 mlrd. manatı dövlət mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların vergi ödəmələrinin (Dövlət Neft Şirkətinin vergi ödənişləri də daxil),  4,4 mlrd. manatı isə xarici neft-qaz şirkətlərinin vergi öhdəliklərinin hesabına təmin edilmişdi. Yəni göründüyü kimi, büdcə gəlirlərinin təxminən 60%-i KOS-ların iştirakından kənar seqmentdə formalaşır. Yəni kiçik və orta binzesin büdcədə payını yerdə qalan 40%-lik hissədə axtarmaq lazımdır.

Enerji səmərəliliyi: Milli Renovasiya Proqramı nə zaman qəbul ediləcək?

Enerji səmərəliliyi: Milli Renovasiya Proqramı nə zaman qəbul ediləcək?

 

Giriş

 

Azərbaycan hökumətinin qəbul elədiyi “Azərbaycan Respublikasının 2022─2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın[1] əsas strateji məqsədlərindən biri olan “yaşıl enerji məkanı” çərivəsində müəyyən edilən fəaliyyət istiqamətlərinən biri də enerji səmərəliliyinin təmin edilməsidir (digər istiqamətlərə iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə məqsədilə ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən və digər yaşıl texnologiyalardan istifadənin genişləndirilməsi, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin artırılması, energetika sektorunda liberallaşdırma və s. daxildir).

Strategiyada enerji səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün 2022-2026-cı illərdə həyata keçirilməsi hədəflənən 4 əsas fəaliyyətindən biri də qabaqcıl təcrübəyə uyğun olaraq milli renovasiya proqramının hazırlanması və qəbuludur. Dünya ölkələrinin təcrübəsində bu proqram özəl (yaşayış, kommersiya və ofis) və ictimai binaları əhatə edir.

Azərbaycanda “yaşıl enerji” təşəbbüslərilə bağlı görülən işlərin qiymətləndirilməsinə dair ekspert rəylərinin İcmal Hesabatı

Azərbaycanda “yaşıl enerji” təşəbbüslərilə bağlı görülən işlərin qiymətləndirilməsinə dair ekspert rəylərinin İcmal Hesabatı

 

Giriş

 

2050-ci ilə qədər “sıfır karbon” hədəfinin reallaşdırılması dünya dövlətlərinin ən mühüm priorotetləri sırasında öndə gəlir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mərakeşdə təşkil etdiyi və 2050-ci ilə qədər “100 faiz bərpa olunan enerjiyə keçid” hədəfi müəyyən edən İqlim Dəyişikliyi Konfransından ötən 8 ildə 53 ölkə öhdəliyi götürüb. Bu ölkələr demək olar ki, dünyanın ən müxtəlif   coğrafiyasını Afrikada 18, Asiyada 13, Okeaniyada 9, Mərkəzi Amerika və Karib hövzəsində 8, Avropada 4 və Cənubi Amerikada 1 ölkə) əhatə edir.

Alternativ enerjiyə keçiddə hələlik ən ciddi maneə nəhəng sərmayə qoyuluşları tələb etməsidir. Təkcə Avropa Birliyi ölkələrinin üzv dövlətlər 2021-2027-ci illərdə bərpa olunan enerji də daxil olmaqla “yaşıl enerji” layihələrinə təxminən 550 milyard avro xərclənəcəyi gözlənilir. Yaxud Cənubi Koreya Respublikası “yaşıl keçidi” dəstəkləmək üçün 135 milyard dəyərində layihələr üçün yaşıl enerji paketi elan edib.

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İB 2023-cü il üzrə İllik Hesabat

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İB 2023-cü il üzrə İllik Hesabat

 

Mündəricat

 

1. Giriş

2. Qiymətləndirmə

Azərbaycanda dövlət satınalınmaları ilə bağlı yeni və köhnə qanunların müqayisəli analizi

Azərbaycanda dövlət satınalınmaları ilə bağlı yeni və köhnə qanunların müqayisəli analizi

 

Yeni qanunvericilyə beynəlxalq təcrübə və standartlar çərçivəsində baxış

 

Giriş

 

123456...10