NHMT - Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı | İnsan hüquqları müdafiəsi NHMT -

Azərbaycanda dövlət maliyyə sistemində şəffaflığın durumu: mövcud vəziyyət, problemlər və həll yolları

Azərbaycanda dövlət maliyyə sistemində şəffaflığın durumu: mövcud vəziyyət, problemlər və həll yolları

 

Mündəricat

 

1. Giriş

 

Azərbaycanda resurslara əsaslanan iqtisadi sistemin biznes mühitinə və siyasi azadlıqlıqlara təsirinin qiymətləndirilməsi

Azərbaycanda resurslara əsaslanan iqtisadi sistemin biznes mühitinə və siyasi azadlıqlıqlara təsirinin qiymətləndirilməsi

“Yaşıl şəhər” konsepsiyalarında nəqliyyat sisteminin elektrikləşdirmə hədəfləri

“Yaşıl şəhər” konsepsiyalarında nəqliyyat sisteminin elektrikləşdirmə hədəfləri

Qlobal trendlər və Azərbaycanda mövcud durum

 

Mündəricat

 

1. Giriş

 

Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin gender dinamikası

Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin gender dinamikası

 

Mündəricat

1. Giriş

2. Azərbaycan iqtisadiyyatında qadınlar

3. İqlim dəyişmələrinin qadınlara təsirləri

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İB 2022-ci il üzrə İllik Hesabat

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İB 2022-ci il üzrə İllik Hesabat

 

Mündəricat

 

1. Giriş

2. Qiymətləndirmə