NHMT - Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı | İnsan hüquqları müdafiəsi NHMT -

Alternativ enerjiyə qoyulan milyardlıq investisiyanın şəffalığı və icra vəziyyəti

Alternativ enerjiyə qoyulan milyardlıq investisiyanın şəffalığı və icra vəziyyəti

 

Giriş

 

Karbohidrogen ehtiyatlarının məhdudluğu və ətraf mühitin çirklənməsi dünya ölkələrini bərpa olunan enerji mənbələrinə sürətli keçidini təşviq edir. Buna görə müxtəlif ölkələr 2030-2050-ci illər üzrə bu istiqamətdə fəaliyyət proqramlarını hazırlayıblar.

 

Dünyada və Azərbaycanda “yaşıl enerji” üçün investisiyalar: mövcud durumun və prespektiv imkanların analizi

Dünyada və Azərbaycanda “yaşıl enerji” üçün investisiyalar: mövcud durumun və prespektiv imkanların analizi

 

Mündəricat

 

1. Giriş

2. Dünyada bərpa olunan enerji sektoruna sərmayə qoyuluşlarının mövcud vəziyyəti

Azərbaycanda tullantıların enerjiyə çevrilməsi üçün perspektivlər mövcud vəziyyət və potensial imkanlar

Azərbaycanda tullantıların enerjiyə çevrilməsi üçün perspektivlər mövcud vəziyyət və potensial imkanlar

 

Mündəricat

 

1. Giriş

2. Azərbaycanda tullantıların enerjiyə çevrilməsi sahəsində mövcud təcrübə

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İB 2021-ci il üzrə İllik Hesabat

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İB 2021-ci il üzrə İllik Hesabat

 

Mündəricat

 

1. Giriş

2. Monitorinq

Azərbaycanda xarici sərmayə hesabına alternativ enerji stansiyalarının qurulması: hüquqi və iqtisadi mexanizmlərin analizi

Azərbaycanda xarici sərmayə hesabına alternativ enerji stansiyalarının qurulması: hüquqi və iqtisadi mexanizmlərin analizi

 

Mündəricat

 

1. Azərbaycanda alternativ enerjiyə keçidlə bağlı təşəbbüslər

2. Alternativ enerjiyə keçid üçün hüquqi çərçivə və institusional mexanizmlər