NHMT - Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı | İnsan hüquqları müdafiəsi NHMT -

Hüquqlara dair Konstitusiya Zəmanətlərinə baxış

Hüquqlara dair Konstitusiya Zəmanətlərinə baxış

 

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Dünya Birliyinin tam hüquqlu üzvü kimi ümumbəşəri dəyərlərin üstünlüyünü qəbul edərək demokratik, hüquqi və dünyavi dövlət quruculuğunu özünün inkişaf yolu seçmişdir. Hələ 1991-ci il oktyabr ayının 18-də qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı”nda “İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə”yə və hamılıqla qəbul edilmiş başqa beynəlxalq hüquq sənədlərinə qoşulduğunu bəyan etmiş, onlarda nəzərdə tutulan bütün hüquq və azadlıqlara vətəndaşların cinsindən, irqindən və milli mənsubiyyətindən, dini etiqadından, sosial mənşəyindən, siyasi əqidəsindən və başqa hallardan asılı olmayaraq əməl edilməsini, bu hüquq və azadlıqların maneəsiz həyata keçirilməsinin təmin olunmasını öz öhdəsinə götürmüşdür. 1995-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını ali dəyər kimi qiymətləndirərək, onlara hörməti, insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasını bir daha vəzifə kimi qəbul etmişdir. Konstiusiya ilə təsbit edilimiş hüquq və azadlıqların təmin edilməsi üçün ayrı-ayrı sahələr üzrə qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Bu qanunvericilik aktları siyahısına

 

  • AR Əmək Məcəlləsi
  • AR Vergi məcəlləsi
  • “Əmək pensiyaları haqqında” AR Qanunu
  • Sosial təminat sahəsində qanunvericilik (sosial müavinət, məşğulluq və s. qanunvericiliyi)
  • "Təhsil haqqında" AR Qanunu
  • Səhiyyə sahəsində qanunvericlik
  • Mülkiyyət haqqında AR Qanunu

 

Neft və qaz hasilatinin ətraf mühitə və insan sağlamlığına təsirləri

Neft və qaz hasilatinin ətraf mühitə və insan sağlamlığına təsirləri

 

Müqayisəli qiymətləndirmə

 

Məkan: Salyan, Neftçala, Ağcabədi, Şirvan, Ucar

 

Azərbaycanın neft sektorunda əmək, iqtisadi, sosial və mülki hüquqlar üzrə qanunvericiliyin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. 2016-ci il üzrə hesabat

Azərbaycanın neft sektorunda əmək, iqtisadi, sosial və mülki hüquqlar üzrə qanunvericiliyin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

Azərbaycanın Həmkarlar İttifaqı Təşkilatları: Normativ hüquqi aktlar və reallıqlar

Azərbaycanın Həmkarlar İttifaqı Təşkilatları:


Normativ hüquqi aktlar və reallıqlar

 

Bakı, Dekabr 2016

 

 

Regionlarda fəaliyyət göstərən hasilat şirkətlərində muzdlu işçilərin əmək müqavilələrinin tətbiqi vəziyyəti ilə bağlı işçilər arasında keçirilmiş sorğunun nəticələrinə dair Hesabat

Regionlarda fəaliyyət göstərən hasilat şirkətlərində muzdlu işçilərin əmək müqavilələrinin tətbiqi vəziyyəti ilə bağlı işçilər arasında keçirilmiş sorğunun nəticələrinə dair Hesabat

 

Sorğunun məqsədi və əhatə etdiyi coğrafiya

 

Sorğunun məqsədi ölkənin müxtəlif əyalətlərində fəaliyyət göstərən mədən sənayesi şirkətlərində fəaliyyət göstərən şirkətlərdə çalışan muzdlu işçilərlə əmək müqavilələrinin bağlanması sahəsində əsas problemləri qiymətləndirmək idi. Sorğunun aydınlaşdırmalı olduğu əsas məsələləri aşağidakı qruplaşdırmaq olar: