NHMT - BMQ fəaliyyətinin monitorinqi NHMT -

2004-cü il Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin monitorinqinin nəticələri ilə bağlı BP/BTC şirkətinin verdiyi cavabların auditi

Layihənin adı: 2004-cü il Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin monitorinqinin nəticələri ilə bağlı BP/BTC şirkətinin verdiyi cavabların auditi

 

I. Məqsəd və vəzifələr

2004-ci il BTC-nin monitorinqinin nəticəsi olaraq BP/BTC şirkəti ilə monitorinq qrupları arasıdakı dialoq nəticəsində şirkət monitorinqin yekunlarını cavablandırdı. Həmin cavablarda monitorinq qruplarının ortaya çıxardığı çatışmamazlıqlarla bağlı məsələlərə 2005-ci il audit proqramında baxılması əks olunub. Beləliklə də Davam Qrupu 2004-cü il monitorinq proqramının nəticələrinə uyğun olaraq 5 sahə və 11 məsələ üzrə audit aparmağı qarşıya məqsəd qoyur:

  1. Sosial istiqamət

- İSP çərçivəsində tikilmiş obyektlərin statusunun müəyyən ediməsinin auditi

123