NHMT - Neft gəlirləri NHMT -

Neft pulları üçün “qırmız işıq”

Neft pulları üçün “qırmız işıq”

Xərcləmələri limitləşdirən “büdcə qaydası” 2 illiyə donduruldu

 

Giriş

 

SOCAR strukturuna daxil olan idarə və müəssisələrin fəaliyyətlərinin ətraf mühitə təsiri üzrə monitorinq hesabatı

SOCAR strukturuna daxil olan idarə və müəssisələrin fəaliyyətlərinin ətraf mühitə təsiri üzrə monitorinq hesabatı

Bakı, yanvar 2020-ci il

 

Mündəricat

 

1. Giriş

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə məlumatlarının açıqlığı: şəffaflıq üçün bəzi suallar

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə məlumatlarının açıqlığı: şəffaflıq üçün bəzi suallar

 

Giriş

 

Dövlət şirkətləri hüquqi statusundan asılı olmayaraq öz fəaliyyətlərində daha şəffaf və açıq olmalıdırlar. Özəl sektor üçün qanunvericiliklə kommersiya sirri sayılan bir sıra məlumat və statistik göstəriciləri dövlət şirkətləri üçün kommersiya sirri sayıla bilməz.

Əgər söhbət xalqa məxsus olan təbii resursların istismarı ilə məşğul olan neft-qaz, eləcə də digər təbii resurs şirkətlərindən gedirsə, onlarda şəffaflıq tələbləri daha sərt olmalıdır, bu şirkətlərin xalqdan gizli heç bir informasiyası olmamalıdır – şirkətin prezidentinin gəlir bəyannaməsindən tutmuş bütün ən xırda xərc maddələrinin strukturuna qədər.    

Azərbaycanın neft-qaz sazişlərinin sosial-iqtisadi faydaları

 Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İB. Azərbaycanın neft-qaz sazişlərinin sosial-iqtisadi faydaları

 Ekspert Azər Mehtiyev

 

 Giriş

 

Neft-qaz sazişlərininin faydaları və təsirlərinin qiymətləndirilməsi əslində çox müxtəlif aspektlərdən yanaşılası bir mövzudur. Adətən iqtisad elmində bu mövzu əsasən müxtəlif ölkələrdə neft-qaz (yaxud başqa təbii resurslar) gəlirlərinin həmin ölkələrin iqtisadiyyatına və cəmiyyət həyatının müxtəlif aspektlərinə təsirlərinin (xüsusilə ölkə iqtisadiyyatının “Holland sindromu”na yaxud “resursların lənəti”nə düçar olub-olmaması, institutsional inkişaf və s.)  qiymətləndirilməsi baxımından araşdırılır.

Dövlət büdcəsi və Neft Fondu arasında münasibətlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsi

Dövlət büdcəsi və Neft Fondu arasında münasibətlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsi

 

Giriş

 

Resurs Fondlarının idarə edilməsində 2 mühüm problemin həllini tapması çox önəmlidir. Bir tərəfdən vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflığı, digər tərəfdən isə xərclənən vəsaitlərin effektivliyinin təmin olunması tələb edilir.