NHMT - Samur-Apşeron kanalının ARDNF hesabına maliyyələşən hissəsinin monitorinqi 2007-ci il

Samur-Apşeron kanalının ARDNF hesabına maliyyələşən hissəsinin monitorinqi 2007-ci il

Samur-Apşeron kanalının ARDNF hesabına maliyyələşən hissəsinin monitorinqi 2007-ci il