NHMT - İctimai vəsaitlərin ictimai mənfəət üçün təmin edilməsində Avropa ilə qonşuluq-layihəsi üzrə hesabat

İctimai vəsaitlərin ictimai mənfəət üçün təmin edilməsində Avropa ilə qonşuluq-layihəsi üzrə hesabat

Əlaqələrin qurulması: ictimai vəsaitlərin ictimai mənfəət üçün təmin edilməsində Avropa ilə qonşuluq-layihəsi üzrə hesabat

 

Hesabat dövrü ərzində aşağıdakı fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir:

 

1. Görüşlər

- Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən su-təchizatı və kanalizasiya sektorunda hal-hazırda növbəti kredit Layihəsi hazırlanır. Layihədə Ağcəbədi şəhərinin su-kanalizasiya sisteminin tam yenidənqurması nəzərdə tutulur. Layihənin maliyyələşdirilməsi 2009-cu ildə təsdiq edilmiş 600 milyon ABŞ dolları həcmində çox-tranşlı maliyyələşmə Proqramının növbəti krediti hesabına nəzərdə tutulur. Həmin Proqram hesabına Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən Azərbaycana artıq iki kredit ayrılmışdır və hal-hazırda Göyçay, Ağdaş, Beyləqan və Naxçıvan şəhərlərinin su-kanalizasiya sistemlərinin yenidənqurulması Layihələri icra olunur.

Bununla əlaqədar, təşkilatımızın üç nümayəndəsi(Namik Rzayev, Mirvari Qəhramanlı və Həmid Xəlilov) 18 aprel tarixində Bankın Azərbaycandakı nümayəndəliyində keçirilən məsləhətləşmələrdə iştirak etmişdir   

Görüşdə Asiya İnkişaf Bankının aşağıdakı əməkdaşları iştirak etmişdir:

Mərkəzi və Qərbi Asiya Departamentinin əməkdaşları:
1. C-b Sanjay Joshi, şəhər inkişafı üzrə baş mütəxəssis
2. X-m Marie Igaya, su təchizatı və kanalizasiya Layihələri üzrə mütəxəssis
3. X-m Zehra Abbas, ətraf mühit üzrə mütəxəssis
4. X-m Ruwani Jayewardene, sosial məsələlər üzrə mütəxəssis

Azərbaycandakı Daimi Nümayəndəliyinin əməkdaşları:
5. C-b Olly Norojono, Daimi Nümayəndəliyinin Rəhbəri
6. X-m Yagut Ertenliche, Layəhələr üzrə əməkdaş  
7. Fərəc Hüseynbəyov, Layihələr üzrə baş əməkdaş
 

Qaldırılan problemlər:

 

1. Maarifləndirmə
Asiya İnkişaf Bankının Su təchizatı və kanalizasiya üzrə ikinci Layihəsi çərçivəsində (Layihə üzrə Kreditin məbləği 300 milyon dollar, 2012-cil ildə imzalanıb) Göyçay, Ağdaş və Beyləqan şəhərlərində UNİSEF (BMT-nin uşaq fondu) tərəfindən məktəb şagirdləri üçün müvafiq maarifləndirmə kampaniyasının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu kampaniyanın maliyyələşdirilməsi həm kredit hesabına, həm də UNİSEF-in öz vəsaitli hesabına olmalıdır. Kredit hesabına kampaniya üçün UNİSEF-a təqribən 100 min dolların ayrılması nəzərdə tutulur və yekun smeta Azersu ilə UNİSEF arasında müvafiq memorandum imzlandıqdan sonra müəyyən olunacaqdır.  

- Bu qədər vəsaitin maarifləndirmə üçün ayrılması və UNİSEF – in bank tərəfindən hansı kriteriyalar əsasında seçilməsi NHMT-ni narahat edir və prosesin şəffaflığına şübhə edir.

 

2. İctimaiyyətin məlumatlandırılması

İctimaiyyətin məlumatlandırılması görüntü xarakteri daşıyır. Prosesdə maraqlı tərəflər olan icma qrupları iştirak etmir.

 

3. Kreditin Multiranş sxemilə verilməsi

Bu sxemdə Azərbaycanda reallaşdırılan layihələr B kataqoriyasına aid olunur. Bu sxemdə texniki yardım kreditə daxil olduğundan ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin tam sənədi hazırlanmır. Belə olan halda sifarişçi pulu bir qismini bu sənədilməsinə yönəldilməsində maraqlı deyil. Halbuki əvvəllər tex. yardım qrant şəklində verilirdi.

 

4. Layihələr reallaşdırılarkən texniki qüsura yol verilir

Məs. Su layihəsi reallaşdırılan Göyçay şəhərində Texniki qiymətləndirmənin səhvi ucbatından, su sistemi bərbad hala salıb.

 

5. Bank tərəfindən öz siyasətlərinə nəzarət çox zəifdir.

 

- с 7 по 9 апреля 2013 года состоялся визит Совета Директоров Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Азербайджан. Визит Совета Директоров включал в себя значительное количество встреч с представителями правительства, деловых кругов, международных организаций и представителей гражданского общества, что позволит Совету Директоров получить объективную картину политической и экономической ситуации в стране с момента их предыдущего визита в 2010 году.  

В рамках данного визита, председатель КЗПНА  принял участие в рабочей встрече, которая состоялся 9 апреля  2013 qoda

Обсужденные вопросы:

1. Вопросы, касающиеся статьи 1 Соглашения об учреждении ЕБРР (европейская интеграция Азербайджана в рамках Восточного Партнерства, политические процессы, развитие гражданского общества, права человека, коррупция  

2. Вопросы гендерного равенства, развития женского предпринимательства в Азербайджане

3. Вопросы устойчивого развития и экологии, связанные с реализацией проектов ЕБРР в Азербайджане 

Görüşdə господин Jonathan Ockender, Представитель Совета Директоров ЕБРР от Великобритании, Memduh Aslan Akçay директор Турция, Романия.Азербайджан, Кургуз Республик və s. iştirak edib

 

- Azərbaycan üzrə strateqiyanın hazırlanması üzrə EBRR-in missiyası 14 may 2013-cü ildə GHT nümayəndələri ilə görüşdə NHMT-nin rəhbəri Mirvari Qəhramanlı iştirak etmişdi. The Mission team will consist of: 

Bruno Balvanera/Regional Director for Russia

Paul – Henri Forestier/Director for Belarus, Moldova and Caucasus

Alex Pivovarsky/Lead Economist

Franklin Steves/Principal Political Counsellor

Neil McKain/Head of Azerbaijan Resident Office

NHMT nümayəndəsi 2010-2013-cü il üzrə ölkə strategiyasında

Görüş zamanı ötən strategiyada qeyd olunan çatışmamazlıq, siyasi və sosial mühit,bank tərəfindən ölkədə maliyyələşdirilən layihələr və bu layihələrlə əlaqədar problemlər, strategiya ilə əlaqədar yeni təkliflər müzakirə olunmuşdur.

- Aprel ayının 30-da Dünya Bankının Sadig Aliyev Operations Analyst World Bank Office, Baku, Azerbaijan, ECSSD görüş keçirilib. Görüşün məqsədi Dünya Bankının maliyyəsi ilə reallaşdırılan Ələt-Astara yolunun tikintisini reallaşdıran Todini şirkətində baş verən tətil olmuşdur(zabastovka). Tətili edən "Todini" şirkəti üçün çalışan 60 nəfər yük maşını sürücüsü olub. Sürücülərin tətilə başlamasına əsas səbəb əmək haqqının azlığı və maşınlara artıq yükün vurulması və bununla həyatlarının təhlükə altına atılması, Novruz bayramı günlərində işə çıxarılmalarına baxmayaraq, həmin günlər üçün əmək haqlarının verilməməsidir.
 
http://deyerler.org/161248-mirvari-qjhrjmanld-todini-eirkjtinin-fjhljljrinin-aksiyasd-barjdj-dandedd.html

 

 2. EBRR icraçı direktorlarının illik görüşündə iştirak

Görüşdə təşkilatın nümayəndəsi Namik Rzayev iştirak etmiş və EBRR tərəfindən maliyyələşən Mincəçevir-Bəhramtəpə yolunun çəkilişi ilə ilə əlaqədar olan problemlər barədə çıxış etmişdir(təqdimat əlavə olunur)

 

3. Monitorinq

Təşkilat ekspertləri tərəfindən EBRR tərəfindən maliyyələşən Mincəçevir-Bəhramtəpə yolunun ilkin monitorinqi aparılmışdır(hesabat əlavə olunur)

Qeyd: İyun ayı üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlər

- İşçilər üçün marifləndirici seminar. Seminarda EBRR-in sosial politikasına daxil olan BƏT-nın 4 konvensiyası müzakirə olunmuşdur:

 

КОНВЕНЦИЯ 98
Конвенция о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров

КОНВЕНЦИЯ 87
Конвенция о свободе объединений  и защите права объединяться в профсоюзы 1

Конвенция 111

Конвенция  о дискриминации в области труда и занятий 1

 

Конвенция 182

Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда

 

Доступ к информации-
Результаты мониторинга, проведенного банк рекомендуется быть открыта для общественности.

 

- Monitorinq. Layihələr reallaşdırılan ərazilərə səfərlər.

NHMT rəhbəri Mirvari Qəhramanlı