NHMT - 2004-ci il Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin monitorinqinin nəticələri ilə bağlı BP/BTC şirkətinin verdiyi cavabların auditi

2004-ci il Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin monitorinqinin nəticələri ilə bağlı BP/BTC şirkətinin verdiyi cavabların auditi

I. Məqsəd və vəzifələr 2004-ci il BTC-nin monitorinqinin nəticəsi olaraq BP/BTC şirkəti ilə monitorinq qrupları arasıdakı dialoq nəticəsində şirkət monitorinqin yekunlarını cavablandırdı. Həmin cavablarda monitorinq qruplarının ortaya çıxardığı çatışmamazlıqlarla bağlı məsələlərə 2005-ci il audit proqramında baxılması əks olunub. Beləliklə də Davam Qrupu 2004-cü il monitorinq proqramının nəticələrinə uyğun olaraq 5 sahə və 11 məsələ üzrə audit aparmağı qarşıya məqsəd qoyur: 1. Sosial istiqamət - İSP çərçivəsində tikilmiş obyektlərin statusunun müəyyən ediməsinin auditi - Mikrolayihələrin smeta xərclərinin bazar qiymətlərin ilə uyğunluğu ilə bağlı auditin auduti - Sosial təsirlə bağlı şikayətlərin qəbulu ilə bağlı nəzərdə tutulmuş «qaynar xəttin» fəaliyyətinin auditi II.Həcm Layihənin 4 ay 19 gün müddətinə həyata keçirilməsi gözlənilir. Layihə 1 noyabr 2005-ci il tarixdə başlanacaq 19 mart 2006-cı il tarixdə başa çatacaq. Davam Qrupu audit layihəsi çərçivəsində aşağıdakı işləri həyata keçirməyi planlaşdırır: - Kürdəmir-Ucar icmalarına səfərlər - Gəncəyə səfərlər - Goranboy-Samux icmalarına səfərlər - Tovuz-Aqstafa icmalarına səfərlər - Layihə ilə bağlı podratçı və subpodratçıların Bakıdakı və regiondakı ofislərində görüşlər və intervülər - Lazım olan sənədlərin əldə edilməsi və araşdırılması - BP/BTC şirkətinin müvafiq məsələlər üzrə məsul şəxləri ilə gərüşlərin keçirilməsi və intervülər - Yekun hesabatın hazırlanması - Yekun hesabatın BP/BTC şirkətinin səlahiyyətli şəxsləri ilə müzakirəsi - Hesbatın ACYF və BP/BTC şirkətinə təqdim edilməsi III.Meyarlar - ƏMSSTQ-də əks olunmuş əhdəliklər - 2004-cü il monitorinq proqramı üzrə BP/BTC şirkətinin öhdəlikləri və şirkətlə monitorinq qrupları arasındakı razılaşmalar IV.Layıhənin həyata keçirilmə mümkünlüyü Layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı tələb olunan xərclər, eləcə də insan resursları və layihənin müddəti layihədə qarşıya qoyulan məqsədlərin reallaşması üçün yetərlidir. Eyni zamanda qrup üzvlərinin hər birinin vəzifələri, rolları müəyyən edilib və dəqiq iş planı hazırlanıb. Qrup üzvləri qarşılarında quran vəzifələri dəqiqliyi ilə bilirlər və vəzifələrin həyata keçirilməsi həm müddət, həm fiziki baxımdam nəzərdə tutulan resurslar çərçivəsində real görünür. V.Komanda Vəzifəsi Adi və soyadı Məsul oldugu işlər Koordinator Zəhrab İsmayılov Auditin əlaqələndirilməsi, hesabatin umumiləşdirilməsi Auditor Mirvari Qəhrəmanlı Sosial istiqamət üzrə audinin aparılması və hesabatatın hazırlanması Auditor Oqtay Güləliyev İnsan hüquqları istiqaməti üzrə audinin aparılması və hesabatatın hazırlanması Auditor Namiq Rzayev Ətraf mühit istiqaməti üzrə audinin aparılması və hesabatatın hazırlanması Auditor Məhəmməd Talıblı Yerli resurslar istiqaməti üzrə audinin aparılması və hesabatatın hazırlanması Auditor Afiq Səfərov Arxeologiya istiqaməti üzrə audinin aparılması və hesabatatın hazırlanması Assistent Sevinc Əsadova Sənədlərin əldə edilməsi, yazışmaların həyata keçirilməsi Assistent Sona Tagıyeva Kargüzarlıq işləri VI. Audit planı 1. Layihənin planlaşdırılması, sənədlərin əldə edilməsi və nəzərdən keçirilməsi 2. ACİYF/BP əlaqələndiriciləri ilə görüş 3. BP/BTC, podratçı və subpodratçıların nümayəndələri ilə görüşlər 4. BP/BTC-nin sahələrinə, icmalara və əlaqəli başqa yerlərə səfərlər 5. Məlumatların toplanması və təhlili 6. Hesabatın yazılmasına başlamaq üçün təlimçilərlə görüşlər 7. Hesabatın hazırlanması 8. Hesabatın nəzərdən keçirilmək üçün ACİYF/MTŞ-yə təqdim edilməsi 9. Hesabatın BP/BTC-yə prezidentasiya edilməsi 10. BP/BTC ilə müzakirələr 11. BP/BTC-nin cavabları da daxil olmaqla yekun hesabatın imzalanması Sosial istiqamət üzrə audit Hesabatı: 1. İSP çərçivəsində tikilmiş obyektlərin statusunun müəyyən ediməsinin auditi 2. Mikrolayihələrin smeta xərclərinin bazar qiymətlərin ilə uyğunluğu ilə bağlı auditin auduti 3. Sosial təsirlə bağlı şikayətlərin qəbulu ilə bağlı nəzərdə tutulmuş «Qaynar Xəttin» fəaliyyətinin auditi 1. İSP çərçivəsində tikilmiş obyektlərin statusunun müəyyən ediməsinin auditi. Borsunlu icmasında gəlirlərdən istifadə; Metodologiya 1.1 Audit zamanı istifadə edilən metodlar • -intervyülər(BP/BTC nümayəndələri,icma liderləri ) 1.2 Nümunə • İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş infrastrukturların kimin balansında oldluğunu müəyyənləşdirən siyahidə gəstərilən 142 mikrolayihədən audit üçün 10 mikrolayihə seçilmişdir 1.3 Audit proqramı (daha ətraflı məlumat Əlavə 2-yə daxil edilir) 1.4 İlkin tələb olunan sənədlər; • İcmalarla əlaqələr üzrə podratçının fəaliyyətinə nəzarət planı • İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş infrastrukturların kimin balansında oldluğunu müəyyənləşdirən siyahi • Goranboy rayonunun Borsunlu icmasında gəlirlərə baxışın keçirilməsini sübut edən sənəd 1.5.Sənədlərə baxış • Sorğu vərəqinin hazırlanması (sorğu vərəqi Əlavə 3-ə daxil edilir) Müşahidələr, audit zamanı aşkar edilən məsələlər və onların təhlili. 2004/2005-ci ildə keçirilmiş QHT monitorinqinin nəticələrində qeyd olunmuşdu ki. yerinə yetirilmiş layihələr nəticəsində tikilmiş obyektlərin istifadə səlahiyyətlərinin müvafiq orqanlara təhvil verilməsi siyasəti qeyri-müəyyəndir. Məsələn, Goranboy rayonu Borsunlu icmasının icma mərkəzi hal-hazırda icma rəhbəri tərəfindən yeməkxana kimi istifadə olunur və Q HT Monitorinq qrupu təklif etmişdi ki, İSP çərçivəsində tikilmiş və ya bərpa olunmuş hər bir obyektin statusu müəyyənləşdirilməli, bu obyektlərin məqsədyənlü istifadəsi üçün müvafiq orqanların balansına, məsələn bələdiyyələrin və sairə təhvil verilməsi sənədləşdirilməlidir.17.05.05 tarixində BP/BTC şirkəti ilə QHT Monitorinq qrupu 2004/2005-ci il monitorinqinin nəticələrini müzakirə edərkən BP/BTC şirkətinin nümayəndəsi bildirdi ki, Borsunludakı icma mərkəzi bələdiyyənin «balans»ındadır və icmanın işlərində mühüm rol oynayır (bax Əlavə 2). BTC/CQBK və bizim icraçı tərəfdaşlarımız davamlılığı möhkəmləndirən fəaliyyətləri təşviq edirik. Bu məqsədlə, əgər icma mərkəzi özünü təmin edə bilərsə və göstərdiyi xidmətlərə görə haqq almaqla icmaya daha uzun müddət ərzində qulluq edə bilərsə, bu dəstəklənir. Əsas mə¬sələ odur ki, əldə edilən vəsait üzərində şəffaf nəzarət olsun və o, xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsi və İcmanın Davamlılıq Fondu üçün əlavə vəsait mənbəyi kimi istifadə olunsun. Görüşün nəticəsi olaraq BP/BTC şirkəti aşağıda qeyd olunan tədbirlərin həyata keçirdiləcəyini üzərinə götürdü ; - Vəziyyətin yoxlanılması və siyahı tərtib etməyi; - İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş bütün infrastrukturların siyahısı hazırlanacaq. Sözügedən siyahıda infrastrukturların kimin balansında olduğu barədə məlumatlar müvafiq şəkildə əks olunacaqdır. - Borsunluda gəlirlərdən istifadə məsələsi araşdırılacaq Auditor 17.05.05.tarixində BP/BTC şirkəti tərəfindən verilmiş cavabın auditini keçirtmək üçün, yəni İSP çərçivəsində həyata keçirilən mikrolayihələr çərçivəsində inşa olunmuş obyektlərin statusunu və kimin balansında olduğunu müəyyənləşdirmək məqsədilə auditor 10 icmada sənədlərə baxış keçirtdi. Məlum oldu ki, • İcma qruplarının əksəriyyətində təhvil təslim aktı yoxdur (İcma qrupu ilə layihəni həyata keçirən QHT arasında) • İnşa olunmuş obyektlərin statusu tam müəyyənləşməyib-(Goranboy Borsunlu icması,Kürdəmir Aran icması) • Yeni inşa olunmuş obyektlərin bəziləri hələ heç kimin balansına verilməyib(Borsunluda icma üçün tikilmi bina,Bozalqanlıda icma üçün tikilmiş bina,Kürdəmirrin Aran qəsəbəsindəki xeyir-şər mağarı,Hacıqabulun Pirsaat icmasındakı Dərnək və mədəni-kütləvi tədbirlər otağı və .s ) • BTC/BP şirkəti tərəfindən İSP çərçivəsində həyata keçirilən mikrolayihələrin siyahisi cədvəlində qeyd olunan layihə dəyəri ilə Razılıq müqaviləsində qeyd olunan layihə dəyəri arasında uyğunsuzluq var (əlavə3). • Sənədləşmə aparılmasında qüsurlar var;Məs.Şəmkirin Qaracəmilli icmasında İSP çərçivəsinlə həyata keçirilmiş mikrolayihə olan artezian quyusu icma qrupunun üzvü Cəfərova Fəridənin həyatyanı sahəsində qazılmışdır.Kənd bələdiyyəsinin 23.11.04 əmrinə əsasən həmin artezian quyusunun elektrik şəbəkəsinə qoşulmasına məsul şəxs Cəfərova Fəridədir.10.04.05 tarixində isə kənd bələdiyyəsi(?) və icma qrupu tərəfindən imzalanmış Razılıq Müqaviləsin əsasında artezian quyusu və bir ədəd 63 KVA olan elektrik transformatoru tam işlək vəziyyətində elektrik şəbəkəsinin balansına verilir..Elektrik şəbəkəsinin nümayəndəsinin həmin artezian quyusunun onlara təhvil verilməsi ilə əlaqədar bu sənəddə adı və imzası yoxdur. Borsunlu icmasında gəlirlərdən istifadə; İSP çərçivəsində bu kəndin icması kənddə İcma Mərkəzinin tikilməsini qərara almışdır. Layihəni «Save the Shildren» təşkilatı və kənd icması həyata keçirtmişdir.Layihənin dəyəri- $10.833.Layihə-30.04.04 tarixində başlamış 27.09.04 tarixində sona çatmışdır.Save the Shildren təşkilatı ilə kənd icması arasındakı təhvil-təslim aktı isə 27.06.05-ci il tarixində imzalanmışdır. İcmanın rəhbəri Aqil Ələkbərovdur.2004-cü ildə QHT Monitorinq qrupu layihə çərçivəsində həmin icmada monitorinq keçirdən zamanı icma üçün inşa olunan binadan yeməkxana kimi istifadə olunduğunu qeyd etmişdi.BP/BTC şirkəti və QHT monitorinq qrupunun 17.05.05 tarixli razılaşmasının -2.1-bəndinə əsasən həmin yeməkxanadan gələn gəlirin icma fonduna keçiriləcəyini və Borsunlu İcma Mərkəzində gəlirlərdən istifadə məsələsinin araşdırılacağı qeyd olunmuşdu.İcma lideri c-b A.Ələkbərovla olan görüş nəticəsində məlum oldu ki, • İcma mərkəzindən noyabr 2004-cü ildən- yeməkxana kimi istifadə olunmuşdur(bax:2004-2005 QHT Monitorinq qrupunun hesabatı) • Bu müddət ərzində icma fonduna pul köçürülməmişdir • BP/BTC şirkəti tərəfindən Borsunlu icmasında gəlirlərdən istifadəsinə nəzarət olunmamışdır • İcma qrupu qarşısında icma liderinin gəlirlərlə bağlı hesabatı yoxdur İcma mərkəzinin statusu məsələsinə isə BP/BTC şirkəti dekabr 2005-üi ildən maraqlanıb.Bu ay ərzində üç iclas keçirilmiş(20.12.05; 23.12.05; ,27.01.06)və nəhayət 06.01.06-cı il tarixli 1saylı protokoluna əsasən Borsunlu icma mərkəzi Goranboy Kənd Təsərrüfatı İstehsalçılarının İB,və Goranboy İcmalar Mərkəzinə icarəyə verilsin. UYĞUNSUZLUQ: BP/BTC şirkətinin 17.05.05 cavabının 2.1 bəndi tam yerinə yetirilməyib. Yəni: • İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş bütün infrastrukturların kimin balansında olduğu barədə məlumatlar müvafiq şəkildə əks olunmuş siyahi olsa da,həmin siyahi reallıqla uyğun gəlmir • BP/BTC şirkəti tərəfindənBorsunlu icmasında gəlirlərdən istifadəsinə nəzarət olunmamışdır TƏKLİFLƏR • İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir olunmuş bütün obyektlərin dəqiq siyahisi hazırlanmalıdır • İSP çərçivəsində inşa olunmuş İcma Mərkəzlərndən qeyri-qanuni istifadə edilməsinə yol verməmək üçün BTC tərəfindən daimi nəzarət olunmalıdır • İSP çərçivəsində tikilmiş və ya bərpa olunmuş hər bir obyektin statusu müəyyənləşməlidir, • Bu obyektlərin məqsədyönlü istifadəsi üçün müvafiq orqanların balansına, məsələn bələdiyyələrin balansına verilməsi sənədləşdirilməlidir • İSP çərçivəsində inşa olunmuş binaların özəlləşdirilməsinə yol verilməməlidir • İcma qruplarının hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməsinə və yeni inşa olunmuş binaların onların balansına verilməsinə nail olunmasına cəhd edilməlidir 2.Mikrolayihələrin smeta xərclərinin bazar qiymətləri ilə uyğunluğu ilə bağlı auditin auduti Metodologiya 2.1 Audit zamanı istifadə edilən metodlar • intervyülər(BP/BTC nümayəndələri,) 2.2 Nümunə • İSP çərçivəsində maliyyə aspektləri audit edilmiş 10 mikrolayihə 2.3 Audit proqramı (daha ətraflı məlumat Əlavə 2-yə daxil edilir) 2.4 İlkİn tələb olunan sənədlər; • İSP-nin həyata keçirilməsi üzrə podratçının fəaliyyətinə nəzarət planı • mikro-layihələrlə bağlı olan tədarük üzrə təchizat və büdcənin icrası ilə məşğul olan əməkdaşların istifadə etdiyi prosedurlar • pərakəndə qiymət indeksinə və ya ekvivalentinə əsasən İSP-nin başlandığı vaxtdan tikinti materiallarının qiymətinin artması ilə mikrolayihələrin büdüəsindəki dəyişikləri subut edən sənəd • mal və materiallara aid keyfiyyət kriterisi üzrə sənəd • May 2005 noyabr 2005-üi il ərzində BP/BTC-nin audit keçirdiyi 10 icma mikrolayihəsinin siyahisi və mikrolayihələrin icrası ilə bağlı audit hesabatı 2.5.Sənədlərə baxış • Sorğu vərəqinin hazırlanması (sorğu vərəqi Əlavə 3-ə daxil edilir) Müşahidələr, audit zamanı aşkar edilən məsələlər və onların təhlili. QHT Monitorinq qrupunun 2004/2005 ildə keçirliyi monitorinqin nəticələrində qeyd olunmuşdu ki,İSP çərçivəsində həyata keçirilən layihələrə ayrılmış vəsaitlərin təyinatına uyğun və səmərəli xərclənməsi üçün beynəlxalq QHT-lərin, xüsusən, İRC və İMC təşkilatlarının, maliyyə fəaliyyətinin auditini həyata keçirmək vacibdir Bir sıra hallarda mikrolayihələrin smeta xərcləri ilə real bazar qiymətləri arasında uyğunsuzluq məvcuddur və bu da mikrolayihələrə ayrılmış vəsaitlərin bəzi hallarda təyinatına uyğun xərclənmədiyi barədə təsəvvürlər yaradır. İSP çərçivəsində həyata keçirilən layihələrə ayrılmış vəsaitlərin təyinatına uyğun və səmərəli xərclənməsi üçün beynəlxalq QHT-lərin, xüsusən, İRC və İMC təşkilatlarının, maliyyə fəaliyyətinin auditini həyata keçirmək vacibdir.BP/BTC şirkətinin QHT Monitorinq qrupunun nəticələrinə verdiyi cavabda isə(17.05.05) qeyd olunub ki,mikrolayihələrlə əlaqədar büdcə və tə¬da¬rük məsələlərinə icraçı tərəfdaş¬lar tərə¬findən ciddi nəzarət edilir. İSP baş¬lanan¬dan bəri tikinti materıallarının qiy¬mət¬lərində 50% qədər artım baş ver¬mişdir. Mövcud büdcə həcmi də-yışiklik¬lərə uy¬ğunlaşdırı¬lmalı idi. Bəzi hallarda güzəşt¬lər də edilmişdir. Bütün hallarda, BTC/CQBK tikinti material¬larının key¬fiyyətində icmaları qane edən səviyyəni təmin etməyə çalışmış¬dır. Bundan əlavə, təhlü¬kə¬siz¬lik namınə BTC/CQBK istə¬nılən yeni tikintılərin 20sm deyil, 40sm-lik qalı¬ğınlığı olan divar¬larla inşa olun¬ma¬sı¬n¬da təkid etmiş¬dir. İSP-nin ic¬raçı tə¬rəf-daşları çox ciddi maliyyə he¬sa¬batı stan¬dartlarına əməl et¬məlidir. Hər xərcl¬ənmiş məbləğ üçün müvafiq sənəd¬lər tə¬ləb edılir. Əlavə ola¬raq, hər bir ic¬raçı tə¬rəfdaş öz təşkilatı, habelə üçüncü və ya neytral tərəf tərəfindən illik auditə cəlb edilir. Tədarük olunan material və vəsaitlərin büdcədən kənara çıxmamasını təmin etmək məqsədilə ən azı 10 mikrolayihənin maliyyə aspektləri İSP çərçivəsində audit ediləcəkdir. BP/BTC şirkətinin 17.05.05 tarixli cavabının auditi aparılarkən aşığıdakıları müşahidə etdim: • Tədarük olunan material və vəsaitlərin büdcədən kənara çıxmamasını təmin etmək məqsədilə ən azı 10 mikrolayihənin audit ediləcəyi barədə BP/BTC şirkəti tərfindən verilmiş cavab yerinə yetirilməyib.Belə Ki may 2005-noyabr 2005-ci il ərzində üçüncü,neytral tərəfindən və yaxud BTC tərəfindən QHT Monitorinq qrupunun keçirtdiyi monitorinqin nəticələrində qeyd olunan mikrolayihələrdə audit keçirilməyib UYĞUNSUZLUQ BP/BTC şirkətinin 17.05.05 tarixli cavabının 4.2 bəndi yerinə yetirilməyib TƏKLİFLƏR *İSP çərçivəsində həyata keçirilmiş mikrolayihələrin üçüncü neytral tərəfdən Məs. Yerli QHT-lər tərəfindən maliyyə auditinin keçirilməsi məqsədəuüğun hesab olunur 3. Sosial təsirlə bağlı şikayətlərin qəbulu ilə bağlı nəzərdə tutulmuş «qaynar xəttin» fəaliyyətinin auditi 3.1 Audit zamanı istifadə edilən metodlar • -İntervyü 3.2 Nümunə • BP- nin «Qaynar Xətt» nəmrəsinin verildiyi yerlərin siyahısı 3.3 Audit proqramı (daha ətraflı məlumat Əlavə 2-yə daxil edilir) 3.4 İlkİn tələb olunan sənədlər • BTC tərəfindən «Qaynar Xəttlə» əlaqədar verilmiş elan» • Auditor tərəfindən yoxlanılmaq üçün «Qaynar Xəttin» nömrəsi • «Qaynar Xəttin» fəaliyyət planı- • Şikayətlərə baxılma qaydaları 3.5 Sənədlərə baxış • Sorğu vərəqinin hazırlanması (sorğu vərəqi Əlavə 3-ə daxil edilir) Müşahidələr, audit zamanı aşkar edilən məsələlər və onların təhlili. 2004/2005-ci ildə keçirilmiş QHT monitorinqi zamanı aparılan sorğu nəticəsində rəyi əyrənilən respondentlərin 33 %-i (81 nəfər) boru xəttinin tikintisi ilə birbaşa və dolayısı ilə bağlı olan amillərin problem və narahatçılıq yaratması barədə ümumilikdə 7-dək instansiyaya şikayət edib. Şikayətlərin 61 %-i yerli icra orqanlarına, 10%-i isə BP şirkətinə və onun strukturlarına ünvanlanmışdır. Şikayətçilərin 46% -nə (37 nəfər) şikayətlərin həll ediləcəyi bildirilmiş, 51% (41 nəfər) isə onlara hər hansı bir cavab verilmədiyini qeyd etmişdir. Ümumilikdə, yalnız 28% (23 nəfər) verilən cavablara müəyyən dərəcədə qane olmuşdur.Monitorinq qrupu bu problemləri BP/BTC şirkəti ilə müzakirə edərkən(17.05.05) şirkət nümayəndəsi məlumat verdi ki, podratçılar və BTC/CQBK qeydə aldıqları şikayətləri məlumat bazası formasında saxlayırlar. Yerli QHT olan İHMM mütəmadi olaraq təsadüfi seçim metodu ilə şikayətlərin həll edilməsi və şikayətçilərin monitorinqini edir. BTC/CQBK –nin İƏMŞ-ləri mütəmadi olaraq kəmər boyu yerləşən bütün icmalara baş çəkirlər.Bundan əlavə ,bütün bələdiyyə üzvləri,icma qrupları və kənddəki yerli icra nümayəndələri onların kəndinə cavabdeh olan İƏMH-in telefon nömrəsini bilirlər.Ərizə və şikayətlərin daha operativ həlli üçün BP/BTC nümayəndəsi lazım olan anda yerli əhainin İƏMŞ-lərlə əlaqə saxlamağa imkan vermək üçün İƏMH-lərin telefon nəmrələrinin və BP-nin «Qaynar Xətt» nəmrəsinin də aidiyyatı olan kəndlərin hamısında ləvhələrə vurulacağını qeyd etdi . BP/BTC şirkətinin 17.05.05 tarixli cavabının auditi aparılarkən aşığıdakıları müşahidə etdim: • BTC öhdəliklərinin 101-ci bəndində qeyd olunur ki, boru kəməri ilə bağlı narahatlıqlardan xəbər vermək üçün xüsusi «Qaynar xətt» tətbiq olunacaq. 17.05.05 tarixli BP/BTC cavabında da BP-nin «Qaynar Xətt» nömrəsinin də kəndlərin hamısında lövhələrə vurulacağı qeyd olunmuşdu.İƏMŞ-rin telefon nəmrələri və BP-nin «Qaynar xətt»nəmrəsi yazılmış elan hazırlanmış və bu elan noyabr-dekabr 2005-ci il tarixlərində icmalara paylanmışdır(siyahi əlavə olunur) BTC kəmərinin inşasının qurtarmasına baxiayaraq icmalardan hələ də müxtəlif problemlər üzrə BP/BTC şirkətinə şikayətlər daxil olur və BTC fazasında yerli əhali bu xəttdən istifadə edə bilməyib.Auditor bu xəttin işlək olmasını yoxlamaq məqsədilə müşahidə apardı.BP/BTC şirkəti tərəfindən auditora təqdim edilmiş «Qaynar Xətt» telefon nömrəsi işləmir. (Müşahidə vərəqi əlavə olunur)Bundan əlavə BTC öhdəliyində qeyd olunan xüsusi «Qaynar Xətt» bu vaxtadək tətbiq olunmayıb. • Şikayətlər jurnalı BTC öhdəliyinin 103-cü maddəsinə uyğun hazırlanmışdır. Daxil olan ərizələrin sayı 618-dir(16.02.06.tarixi üçün) 1-ci ərizə 03.09.03 tarixdə verilib Sonuncu ərizə(baxış günü 16.02.06) 02.02.06 tarixdə verilib. Bunlardan vaxtında baxılmayan ərizələrin sayı 164,şikayətçiyə verilmiş cavab jurnalda qeyd olunmayan ərizələrin sayı-30,hələ də cavabsız qalan ərizələrin sayı 18-dir(bax;əlavə 4) «Şikayətlər Jurnalına»audit baxışı zamanı BTC öhdəliyinin pozulma halları müşahidə olundu.Belə ki, -BTC/BP öhdəliyinin 103-cü bəndinə əsasən «Şikayətlər jurnalında» şikayətçiyə verilmiş cavab qeyd olunmalıdır.Lakin yuxarıda qeyd etdiyim kimi 30 şikayət ərizəsinə nə cavab verildiyi jurnalda qeyd olunmayıb. CCİC şirkətinin Kürdəmir rayonu ərazisindəki işçiləri Rafiq Əliyev, Əziz İsmayılov, Gülhüseyn Axundov, Nazim Məvsümov İƏMŞ vasitəsilə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib sahə menenceri İsa Hayyat və Sami Maarufun onları Milli zəmində təhqir etdiyi etdiyi barədə şikayət ediblər. Şikayət 17.9.03 də verilib , cavabın verilmə tarixi jurnalda 21.09.03 olub. Cavabın məzmunu jurnalda qeyd olunmayıb. Ucar rayonunun Çiyni kənd sakini Malik Əsədov 9.10.03 tarixində şikayət edib ki, onun inəyi drenaj kanalının yanında otlayıb və ölüb. O düşünür ki,inəyin ölümünə səbəb horizontal qazma prosesi zamanı kənara tökülmüş lildir. Şikayətlər jurnadında ona 22.10.03 tarixində cavab verilib.Cavabın məzmunu jurnalda qeyd olunmayıb. • Öhdəliyin 62-ci bəndində qeyd olunur ki, BTC şirkəti iki həftə ərzində LTMƏ-dən gələn bütün şikayət ərizələrinə cavab verəcək və İMMÇP-da nəzərdə tutulan qaydalara əsasən tədbir görəcək.103-ci bənddə isə qeyd olunur ki, ,bütün şikayətlərə cavablar (hətta belə cavablar yalnız planlaşdırılan tədbirlərin və onların vaxt çərçivələrinin xülasəsindən ibarət olsa da) iki həftə ərzində verilməlidir. Növbəti məktub şikayətin bağlanmasından sonra göndərilməlidir. «Şikayətlər Jurnalına» baxış zamanı müəyyən oldu ki, 164 şikayət ərizəsinə iki aydan on ay müddəti ərzində cavab verilib Məsələn: • Tovuz rayonundan Nurəddin Misir oğlu Abbasov Şikayətin verilmə tarixi: 01.10.03 Cavab vermə tarixi: 25.05.04 • Yevlax rayonunun Nemətabad icmasından: Şikayətin verilmə tarixi; 01.07.03 Cavab verilmə tarixi: 01.10.03 • Samux rayonunun Ləki icmasından Şikayətin verilmə tarixi 01.03.03 Cavab verilmə tarixi 30.09.03 • Tovuzun Aran Yanıqlı icmasından Şikayətin verilmə tarixi 01.07.03 Cavab verilmə tarixi 26.05.04 • Ucar rayonunun Çiyni icmasından Şikayətin verilmə tarixi: 07.12.04 Cavab verilmə tarixi 28.11.05 • Şikayətlər Jurnalında şikayətlərin qeydiyyatının aparılmasında qüsurlar var. Belə ki,ərizə və şikayətlərin qeydiyyatı zamanı ardıcıllıq yoxdur.Məs.553-cü şikayət 04.10.05 tarixində qeyd edildiyi halda 554-cü şikayət 06.06.05tarixində qeydə alınmışdır.Yaxud №1-№33-dək şikayətlərin qeydi 2004-cü il oktyabr ayını əhatə etdiyi halda №34-№47-dək iyul ayını əhatə edir. • Yerli QHT olan İHMM yerli əhaliyə sənədləşdirmə və kompensasiya ilə əlaqədar hüquqi yardım edib.Ayda bir dəfə şikayətlər jurnalından onlar üçün hüquqi cəhətdən maraqlı ərizələrə baxış keçirdib öz rəylərini vermişlər.Lakin aparılmış monitorinqin nəticələrinə əsasən İHMM tərəfindən BTC-yə heç bir təklif verilməmişdir.QHT nümayəndəsinin dediyinə gərə monitorinqlə əlaqədar təkliflər şifahi şəkildə müzakirə olunmuşdur. • Əhali tərəfindən BTC ilə əlaqədar digər təşkilatlara ünvanlanmış şikayətlər həmin təşkilat vasitəsilə BTC-yə ötürülüb ; • İƏMŞ həftəlik hesabat tərtib edirlər və BTC-dən verilən məlumata görə hər həftənin 2-ci günü İƏMŞ-lərlə telefon müşavirəsi aparılır.Onların hesabatlarında hələ tam həllini tapmamış şikayətlər var.Məs.ağır texnikanın hərəkəti nəticəsində evlərində çat əməələ gəlmiş bəzi icma üzvlərindən gələn şikayətlər Uyğunsuzluq BTC öhdəliklərinin 101-ci bəndində qeyd olunur ki, boru kəməri ilə bağlı narahatlıqlardan xəbər vermək üçün xüsusi «Qaynar xətt» tətbiq olunacaq. 17.05.05 tarixli BP/BTC cavabının 5.3 bəndində isə BP-nin «Qaynar Xətt» nömrəsinin də kəndlərin hamısında lövhələrə vurulacağı qeyd olunmuşdu. Bu öhdəliklərin heç biri yerinə yetirilməyib. «Qaynar Xətt» telefon nömrəsi ümumiyyətlə işləmir. Təkliflər Aparılan auditin nəticələri göstərdi ki,BTC ilə əlaqədar şikayətlər davam edir və bu şikayətlər əməliyyat fazasında da davam edəcək.Buna görə də BTC öhdəliyi(bənd-101) yerinə yetirilməlidir və yerli əhalinin birbaşa BTC şirkəti ilə əlaqə saxlaması üçün «Qaynar xəttin» olması vacibdir. Sorğu vərəqi ƏLAVƏ №1 2005-üi ildə BTC ilə dialoq nətiüəsində BTC-nin verdiyi üavablar Auditorun BP/BTC nümayəndəsinə verdiyi suallar Alınmış üavablar 2.1 Borsunludakı icma mərkəzi bələdiyyənin “balans”ındadır və icmanın işlərində mühüm rol oynayır (bax Əlavə 5). BTC/CQBK və bizim icraçı tərəfdaşlarımız davamlılığı məhkəmləndirən fəaliyyətləri təşviq edirik. Bu məqsədlə, əgər icma mərkəzi əzünü təmin edə bilərsə və gəstərdiyi xidmətlərə gərə haqq almaqla icmaya daha uzun müddət ərzində qulluq edə bilərsə, bu dəstəklənir. Əsas mə¬sələ odur ki, əldə edilən vəsait üzərində şəffaf nəzarət olsun və o, xidmətlərin gəstərilməsi ilə bağlı xərclərin ədənilməsi və İcmanın Davamlılıq Fondu üçün əlavə vəsait mənbəyi kimi istifadə olunsun. Bu məsələ araşdırılacaq Tədbir: Vəziyyətin yoxlanılması və siyahı. İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş bütün infrastrukturların siyahısı hazırlanacaq. Səzügedən siyahıda infrastrukturların kimin balansında olduğu barədə məlumatlar müvafiq şəkildə əks olunacaqdır. Borsunluda gəlirlərdən istifadə məsələsi araşdırılacaq 2.1 (1) Auditora nəzarət olunmamış, imzalanmamış, tarixlənməmiş və rəsmi təsdiqlənməmiş sənəd kimi BTC-nin tikilməsi müddətində İSP iəriivəsində tikilmiş və ya yenilənmiş bütün infrastruktur layihələrinin siyahısı təqdim olunmuşdur. Xahiş edirik təsdiqləyəsiz ki, siyahı BTC-nin tikintisi müddətində İSP iəriivəsində həyata keiirilmiş layihələrinin siyahısının son versiyasıdır. (2) Siyahı tikintinin kimin “balans”ında yerləşdiyini müəyyən edir. Auditor 10 nümunə üzrə tikintinin kimin balansında yerləşdiyinin sübutunu xahiş edəcək. (3) Xahiş edirik, Goranboy rayonu Borsunlu icmasında gəlirlərə baxışın keiirilməsi üzrə sübut təqdim edəsiniz. Bu baxış hər hansı düzəlişlərlə və priventiv tədbirlərlə nəticələnib? 2.1 1)BTC nümayəndəsi bu siyahini son versiya kimi təsdiq etsə də sonradan auditor siyahidə olan kobud səhvləri onlara təqdim etdikdə şirkət nümayəndəsi yeni siyahini təqdim ediləüəyini səz verdi. Auditorun qeyd forması №1.6.01.96)Yeni siyahi 12.01.06-da təqdim olundu 2)Auditor təqdim edilmiş siyahi üzrə nümunə üçün 10 iüma seçdi və tikintinin kimin balansında olduğunu müəyyən etdi .və sənədlərə baxış keçirtmək üçün həmin iümalara səfərlərini müəyyənləşdirdi(nətiüə bax:iüma səfərləri) 3)Borsunlu iüması üçün tikilmiş binadan gəlir əldə olunması nəzərdə tutulmadığı üçün gəlirlərin müşahidəsi üçün mexanizm də düşünülməyib.Buna gərə də Borsunlu iümasında gəlirlərə baxış keçirilməyib. 4.2 Mikrolayihələrlə əlaqədar büdcə və tə¬da¬rük məsələlərinə icraçı tərəfdaş¬lar tərə¬findən ciddi nəzarət edilir. İSP baş-lanan¬dan bəri tikinti materıallarının qiy¬mət¬lərində 50% qədər artım baş ver-mişdir. Məvcud büdcə həcmi də¬yışiklik¬lərə uy¬ğunlaşdırı-lmalı idi. Bəzi hallarda güzəşt¬lər də edilmişdir. Bütün hallarda, BTC/CQBK tikinti material¬larının key¬fiyyətində icmaları qane edən səviyyəni təmin etməyə çalışmış¬dır. Bundan əlavə, təhlü¬kə¬siz¬lik namınə BTC/CQBK istə¬nılən yeni tikintılərin 20sm deyil, 40sm-lik qalı¬ğınlığı olan divar¬larla inşa olun¬ma¬sı¬n¬da təkid etmiş¬dir. İSP-nin ic¬raçı tə¬rəf¬daşları çox ciddi maliyyə he¬sa¬batı stan¬dartlarına əməl et¬məlidir. Hər xərcl¬ənmiş məbləğ üçün müvafiq sənəd-lər tə¬ləb edılir. Əlavə ola¬raq, hər bir ic¬raçı tə¬rəfdaş əz təşkilatı, habelə üçüncü və ya neytral tərəf tərəfindən illik auditə cəlb edilir. Tədbir;Tədarük olunan material və vəsaitlərin büdcədən kənara çıxmamasını təmin etmək məqsədilə ən azı 10 mikrolayihənin maliyyə aspektləri İSP çərçivəsində audit ediləcəkdir 4.2 1) Xahiş edirik mikro-layihələrlə bağı olan tədarük üzrə təchizat və büdcənin icrası ilə məşğul olan əməkdaşların istifadə etdiyi prosedurları təqdim edəsiz. (2) Xahiş edirik pərakəndə qiymət indeksinə və ya ekvivalentinə əsasən İSP-nin başlandığı vaxtdan tikinti materiallarının qiymətinin artması üzrə sübut təqdim edəsiz. (3) Xahiş edirik qiymət artımına əsasən büdcədəki dəyişikliklər üzrə sübut təqdim edəsiz. (4) Xahiş edirik mal və materiallara aid keyfiyyət kriterisi üzrə sübut təqdim edəsiz. (5) Xahiş edirik, tikililərin yeniləşdirilməsi zamanı divarların eni üzrə tələbləri nümayiş etdirmək üiün həm kəhnə, həm də yeni divarın detalları, xüsusiyyətləri üzrə nümunələr təqdim edəsiz. (6) Xahiş edirik BTC-nin tikintisi müddətində İSP layihələrinin monitorinqi, maliyyə auditi daxil olmaqla, daxili və xarici audit və nəticələrlə əlaqədar təşkilati məsuliyyət üzrə sübut təqdim edəsiz. 4.2 1)BTC nümayəndəsinin icraçı podratçının büdcənin icrası ilə məşğul olan əməkdaşının istifadə etdiyi prosedur haqda məlumatı yoxdur Sübut təqdim olunmadı 3)Sübut təqdim olunmadı 4)Sübut təqdim olunmadı 5)İcma səfərləri zamanı bu sahəyə diqqət yetirildi.İnşa olunan binaların divarlarının eni iki qatdan ibarətdir 6)May2005-noyabr 2005-tarixləri arasında üçünüü və ya neytral tərəindən heç bir audit aparılmayıb 5.3 Podratçılar və BTC/CQBK qeydə aldıqları şikayətləri məlumat ba-zası formasında saxlayırlar. Biz digər təşkilat və qurumlara yənəl-dilən şikayətlərə gərə məsuliyyət daşımırıq. Yerli QHT olan İHMM mütəmadi olaraq təsadüfi seçim metodu ilə şikayətlərin həll edil-məsi və şikayətçilərin razılıq sə-viyyəsini monitorinq edir. BTC/CQBK-nin İƏMŞ-ləri mütə-madi olaraq kəmər boyu yerləşən bütün icmalara baş çəkirlər. Bun-dan əlavə, bütün bələdiyyə üzvlə-ri, icma qrupları və kənddəki yerli icra nümayəndələri onların kən¬dınə cavabdeh olan İƏMŞ-in tele¬fon nəmrəsini bilirlər. Bu məsələ Yerli Resurslardan İstifadə Etmə İşçi Qrupu ilə də QHT Monito¬rinq Proqramı daxilində mü¬za¬kirə edilmişdir İƏMŞ-lərin tele¬fon nəmrələrini aidiyyatı olan kənd¬lə¬rin hamı¬sın¬da elan ləv¬hə-sınə vu¬rulması tək¬lıfi irəli sürüldü ki, bu da lazım olan anda İƏMŞ-lərlə əlaqə saxla¬mağa imkan verə-cək. BP-nin qaynar xətt nəmrəsidə həmçinin ləvhələrə vurulacaq. BP şirkətinin gərəcəyi tədbir: Nəzərə almaq və məlumat almaq üçün birbaşa telefon rabitəsini (“qaynar xətt”) təmin etmək 5.3 1) Xahiş edirik nümayiş etdirəsiz ki, tikintinin BTC fazası üzrə şikayətlər həll edilmişdir. (2) Digər təşkilatların qəbul etdiyi şikayətlərin BTC-yə necə və kimin vasitəsilə ətürülməsi ilə bağı həmin təşkilatlara məsləhət üiün hansı tədbirləri gərürsüz? (3) Xahiş edirik, Hüquqi və İqtisadi Marifləndirmə Mərkəzi tərəfindən şikayətliilərin seiilməsi və monitorinqi üzrə sübut təqdim edəsiz. (4) Xahiş edirik Auditora nümunə kimi icmalarla əlaqələr üzrə məsul şəxslərin siyahısını və BTC-nin tikintisinin son 3 ayı ərzində onların icma səfərləri üzrə qeydlərini təqdim edəsiz. (5) Xahiş edirik müvafiq icmalarla əlaqələr üzrə məsul şəxslərin telefon nəmrələrini verə biləcək icra orqanı nümayəndələrinin əlaqə nəmrələrini təqdim edəsiz. (6) Xahiş edirik bütün müvafiq kəndlərə icmalarla əlaqələr üzrə məsul şəxslərin nəmrələrinin verilməsinin sübutlarını təqdim edəsiz. Bu sahə səfərində yoxlanacaq. (7) Xahiş edirik BP-nin qaynar xətt nəmrəsinin verildiyi yerlərin siyahısını təqdim edəsiz. Bu sahə səfərində yoxlanacaq. (8) Xahiş edirik auditor tərəfindən yoxlanılmaq üiün qaynar xəttin nəmrəsini təqdim edəsiz 5.3 1)BTC fazası üzrə hələ də şikayətlər daxil olur.(axırınüı ərizə 02.02.06) 2)Başqa təşkilatlara edilmiş müraüiətlər həmin təşkilatlar vasitəsilə BP yaxud BTC-yə gəndərilmişdir. 3)Hüquqi və İqtisadi Marifləndirmə Mərkəzi təsadüfi seçmə üsulu ilə şikayətlərin həll edilməsini və şikayətçilərin razılıq səviyyəsini monitorinq edir. 4)Siyahi təqdim olundu 5)Siyahi təqdim olundu 6)Siyahi təqdim olundu 7)Siyahi təqdim edildi 8)Qaynar xəttin işləməsi üzrə auditor monitorinq keçirtdi.Məlum oldu ki,xətt ümumiyyətlə işləmir ƏLAVƏ 2 2004-cü ildə aşkar edilən məsələlər İşçi qrupunun təvsiyyəsi 2005-üi ildə BTC ilə dialoq nətiüəsində BTC-nin verdiyi cavablar 2.1 Yerinə yetirilmiş layihələr nəticəsində tikilmiş obyektlərin istifadə səlahiyyətlərinin müvafiq orqanlara təhvil verilməsi siyasəti qeyri-müəyyəndir. Məsələn, Goranboy rayonu Borsunlu icmasının icma mərkəzi hal-hazırda icma rəhbəri tərəfindən yeməkxana kimi istifadə olunur İSP çərçivəsində tikilmiş və ya bərpa olunmuş hər bir obyektin statusu müəyyənləşməli, bu obyektlərin məqsədyənlü istifadəsi üçün müvafiq orqanların balansına, məsələn bələdiyyələrin və sairə təhvil verilməsi sənədləşdirilməlidir Borsunludakı icma mərkəzi bələdiyyənin “balans”ındadır və icmanın işlərində mühüm rol oynayır (bax Əlavə 5). BTC/CQBK və bizim icraçı tərəfdaşlarımız davamlılığı məhkəmləndirən fəaliyyətləri təşviq edirik. Bu məqsədlə, əgər icma mərkəzi əzünü təmin edə bilərsə və gəstərdiyi xidmətlərə gərə haqq almaqla icmaya daha uzun müddət ərzində qulluq edə bilərsə, bu dəstəklənir. Əsas mə¬sələ odur ki, əldə edilən vəsait üzərində şəffaf nəzarət olsun və o, xidmətlərin gəstərilməsi ilə bağlı xərclərin ədənilməsi və İcmanın Davamlılıq Fondu üçün əlavə vəsait mənbəyi kimi istifadə olunsun. Bu məsələ araşdırılacaq Tədbir: Vəziyyətin yoxlanılması və siyahı. İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş bütün infrastrukturların siyahısı hazırlanacaq. Səzügedən siyahıda infrastrukturların kimin balansında olduğu barədə məlumatlar müvafiq şəkildə əks olunacaqdır. Borsunluda gəlirlərdən istifadə məsələsi araşdırılacaq 4.2 Bir sıra hallarda mikrolayihələrin smeta xərcləri ilə real bazar qiymətləri arasında uyğunsuzluq məvcuddur və bu da mikrolayihələrə ayrılmış vəsaitlərin bəzi hallarda təyinatına uyğun xərclənmədiyi barədə təsəvvürlər yaradır İSP çərçivəsində həyata keçirilən layihələrə ayrılmış vəsaitlərin təyinatına uyğun və səmərəli xərclənməsi üçün beynəlxalq QHT-lərin, xüsusən, İRC və İMC təşkilatlarının, maliyyə fəaliyyətinin auditini həyata keçirmək vacibdir Mikrolayihələrlə əlaqədar büdcə və tə¬da¬rük məsələlərinə icraçı tərəfdaş¬lar tərə¬findən ciddi nəzarət edilir. İSP baş-lanan¬dan bəri tikinti materıallarının qiy¬mət¬lərində 50% qədər artım baş ver-mişdir. Məvcud büdcə həcmi də¬yışiklik¬lərə uy¬ğunlaşdırı-lmalı idi. Bəzi hallarda güzəşt¬lər də edilmişdir. Bütün hallarda, BTC/CQBK tikinti material¬larının key¬fiyyətində icmaları qane edən səviyyəni təmin etməyə çalışmış¬dır. Bundan əlavə, təhlü¬kə¬siz¬lik namınə BTC/CQBK istə¬nılən yeni tikintılərin 20sm deyil, 40sm-lik qalı¬ğınlığı olan divar¬larla inşa olun¬ma¬sı¬n¬da təkid etmiş¬dir. İSP-nin ic¬raçı tə¬rəf¬daşları çox ciddi maliyyə he¬sa¬batı stan¬dartlarına əməl et¬məlidir. Hər xərcl¬ənmiş məbləğ üçün müvafiq sənəd-lər tə¬ləb edılir. Əlavə ola¬raq, hər bir ic¬raçı tə¬rəfdaş əz təşkilatı, habelə üçüncü və ya neytral tərəf tərəfindən illik auditə cəlb edilir. Tədbir;Tədarük olunan material və vəsaitlərin büdcədən kənara çıxmamasını təmin etmək məqsədilə ən azı 10 mikrolayihənin maliyyə aspektləri İSP çərçivəsində audit ediləcəkdir 5.3 Rəyi əyrənilən respondentlərin 33 %-i (81 nəfər) boru xəttinin tikintisi ilə birbaşa və dolayısı ilə bağlı olan amillərin problem və narahatçılıq yaratması barədə ümumilikdə 7-dək instansiyaya şikayət edib. Şikayətlərin 61 %-i yerli icra orqanlarına, 10%-i isə BP şirkətinə və onun strukturlarına ünvanlanmışdır. Şikayətçilərin 46% -nə (37 nəfər) şikayətlərin həll ediləcəyi bildirilmiş, 51% (41 nəfər) isə onlara hər hansı bir cavab verilmədiyini qeyd etmişdir. Ümumilikdə, yalnız 28% (23 nəfər) verilən cavablara müəyyən dərəcədə qane olmuşdur. Yerli sakinlərin sosial problemlərlə bağlı bilavasitə BTC və yaxud boru kəmərinin əməliyyatçısı olduğu BP şirkətinə müraciət edə bilməsinə şərait yaratmaq məqsədilə təsirə məruz qalan icmalarda qaynar xəttin yaradılması vacibdir. Eyni zamanda, şirkətin icmalarla əlaqələr üzrə koordinatorları yerli sakinləri şikayət və problemlərin idarə olunması mexanizmi ilə yaxından tanış etməlidirlər ki, onlar vaxt itirmədən məhz düzgün ünvanlara müraciət etsinlər Podratçılar və BTC/CQBK qeydə aldıqları şikayətləri məlumat ba-zası formasında saxlayırlar. Biz digər təşkilat və qurumlara yənəl-dilən şikayətlərə gərə məsuliyyət daşımırıq. Yerli QHT olan İHMM mütəmadi olaraq təsadüfi seçim metodu ilə şikayətlərin həll edil-məsi və şikayətçilərin razılıq sə-viyyəsini monitorinq edir. BTC/CQBK-nin İƏMŞ-ləri mütə-madi olaraq kəmər boyu yerləşən bütün icmalara baş çəkirlər. Bun-dan əlavə, bütün bələdiyyə üzvlə-ri, icma qrupları və kənddəki yerli icra nümayəndələri onların kən-dınə cavabdeh olan İƏMŞ-in tele-fon nəmrəsini bilirlər. Bu məsələ Yerli Resurslardan İstifadə Etmə İşçi Qrupu ilə də QHT Monito-rinq Proqramı daxilində mü¬za¬kirə edilmişdir İƏMŞ-lərin tele¬fon nəmrələrini aidiyyatı olan kənd¬lə-rin hamı¬sın¬da elan ləv¬hə¬sınə vu-rulması tək¬lıfi irəli sürüldü ki, bu da lazım olan anda İƏMŞ-lərlə əlaqə saxla¬mağa imkan verə¬cək. BP-nin qaynar xətt nəmrəsidə həmçinin ləvhələrə vurulacaq. BP şirkətinin gərəcəyi tədbir: Nəzərə almaq və məlumat almaq üçün birbaşa telefon rabitəsini (“qaynar xətt”) təmin etmək 2.a ƏLAVƏ 3 İcmalar obyekt Obyektin dəyəri Tikilmə və təhvil vaxtı Kimin balansındadır Balansa verilmə vaxtı Samux rayonu;Lək icması Məktəb binası $10 344 $14.241 Razılıq müqaviləsində qeyd olunan məbləğ 17.12.04 -31.05.05 Samuxr-n təhsil şəbəsi 31.05.05 Goranboy r-ny Borsunlu icması İcma mərkəzi $10 833 $13.416 30.04.04 - 27.09.04 ____ Ağstafa r-nu Aşağı Kəsəmən icması El.transformatoru $8.990 (BTÜ sənədində) $10.701 razılıq müqaviləsində 20.12.04 - 02.01.05 Kənd bələdiyyəsi 01.11.05 Ağstafa r-nu Zəlimxan icması İcma mərkəzi $ 9 455 (BTÜ sənədində) $ 11 097 Razılıq müqaviləsində 04.07.04 - 28.04.05 Kənd bələdiyyəsi 03.05.05 Ağstafa r-nu Poylu icması El.transformatoru $10.917 (BTÜ sənədində) $12.717Razılıq müqaviləsində 04.05.04 - 03.02.05 Kənd bələdiyyəsi Şəmkir r-nuQaraüəmilli icması Artezian quyusu $ 9086 (BTÜ sənədində) $9592-razılıq müqaviləsində 23.10.04 -04.02.05 Sənəd düzgün tərtib olunmayıb 10.04.05 Tovuz r-nu Bozalqanlı icması İcma mərkəzi $ 10 200 04.06.05 - 09.07.05 Heç bir sənəd təqdim olunmadı Kürdəmir r-nu Aran icması Xeyir-şər mağarı $13.100 31.01.05 - 25.08.05 Sənəd yoxdur Hacıqabul r-nu Pirsaat icması Dərnək və mədəni-kütləvi tədbirlər otağı $ 6108 06.12.04 - 01.02.05 Sənəd yoxdur Ucar r-nu Qaracallı icması Tibb məntəqəsinin tikintisi $ 7.500 18.09.04 - 20.02.05 Sənəd yoxdur ƏLAVƏ 4 Şikfyətlər jurnalına daxil edilmiş şikayətlərin sayı BTC öhdəliklərinə(62)uyğun gəlməyən şikayətlərin sayı BTC əhdəliyinə(103)uyğyn gəlməyən şikayətlərin sayı Hələ baxılmamış şika yətlərin sayı(16.02.06 tarixi üçün) 618 166 30 18 ƏLAVƏ 5 Yoxlanılan məsələlər Müşahidə, monitorinq zamanı aşkar edilmiş məsələlərin izlənməsi və ya uyğunsuzluq 2006 ci il Təvsiyələr / qənaətlər 1. İSP çərçivəsində tikilmiş obyektlərin statusunun müəyyən ediməsinin auditi 1. BP/BTC şirkətinin 17.05.05 cavabının 2.1 maddəsi tam yerinə yetirilməyib. (bax:əlavə 2) İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir edilmiş bütün infrastrukturların kimin balansında olduğu barədə məlumatlar müvafiq şəkildə əks olunmuş siyahi olsa da,həmin siyahi reallıqla uyğun gəlmir BP/BTC şirkəti tərəfindənBorsunlu icmasının gəlirlərdən istifadəsinə nəzarət olunmamışdır . T 1. İSP çərçivəsində inşa olunmuş və ya təmir olunmuş bütün obyektlərin dəqiq siyahisi hazırlanmalıdır İSP çərçivəsində tikilmiş və ya bərpa olunmuş hər bir obyektin statusu müəyyənləşməli, İSP çərçivəsində inşa olunmuş İcma Mərkəzlərndən qeyri-qanuni istifadə edilməsinə yol verməmək üçün BTC tərəfindən daimi nəzarət olsun Bu obyektlərin məqsədyənlü istifadəsi üçün müvafiq orqanların balansına, məsələn bələdiyyələrin balansına verilməsi sənədləşdirilməlidir İSP çərçivəsində inşa olunmuş binaların özəlləşdirilməsinə yol verilməməlidir -İcma qruplarının hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməsinə və yeni inşa olunmuş binaların onların balansına verilməsinə nail olmaq 2. Mikrolayihələrin smeta xərclərinin bazar qiymətlərin ilə uyğunluğu ilə bağlı auditin auduti 2. BP/BTC şirkətinin 17.05.05 tarixli cavabının 4.2 bəndi yerinə yetirilməyib (bax:əlavə 2) 2. İSP çərçivəsində həyata keçirilmiş mikrolayihələrin üçüncü neytral tərəfdən Məs. Yerli QHT-lər tərəfindən maliyyə auditinin keçirilməsi təmin olunsun 3. Sosial təsirlə bağlı şikayətlərin qəbulu ilə bağlı nəzərdə tutulmuş “qaynar xəttin” fəaliyyətinin auditi 3. BTC öhdəliklərinin 101-ci bəndi yerinə yetirilməyib(boru kəməri ilə bağlı narahatlıqlardan xəbər vermək üçün xüsusi «Qaynar xətt» tətbiq olunacaq.) BP/BTC şirkətinin17.05.05 tarixli cavabının 5.3 maddəsi yerinə yetirilməyib (bax:əlavə2) 3. Aparılan auditin nəticələri göstərdi ki,BTC ilə əlaqədar şikayətlər davam edir və bu şikayətlər əməliyyat fazasında da davam edəcək.Buna görə də BTC öhdəliyi yerinə yetirilməlidir və yerli əhalinin birbaşa BTC şirkəti ilə əlaqə saxlaması üçün «Qaynar xəttin» olması vacibdir. AİQ/DQ, səfərə çıxan şəxslərin siyahısı və o cümlədən əlaqə məlumatları Səfərə çıxanlar arasında kim SƏTƏM üzrə təlimlərdə iştirak etməyibdir. Səfərə çıxanlar arasında kim ŞQP təmin edilməyib Audit səfərinin növü SS/İS/ST Səfər olunacaq yer/ (səfər olunacaq sahənin, icmanınkəndin ofisin şirkətin adı, Auditorlar kimlərlə görüşməyi nəzərdə tuturlar (bələdiyyə üzvləri ilə, kənd sakinləri ilə, işçilərlə və sairə .) Audit Səfərinin məqsədiPurpose of the audit visit Mirvari Qəhramanova İcma səfəri Samux rayonu;Lək icması icma lideri ,bələdiyyə sədri ilə görüş Auditor İSP çərçivəsində tikilmiş və ya təmir olunmuş obyektlərin məqsədyönlü istifadəsi hansı orqanların balansına verildiyini müəyyənləşdirmək Goranboy r-ny Borsunlu icması İcma lideri ilə görüş Ağstafa r-nu Aşağı Kəsəmən icması İcma lideri və bələdiyyə sədri ilə görüş Ağstafa r-nu Zəlimxan icması İcma lideri ilə görüş Ağstafa r-nu Poylu icması İcma lideri və bələdiyyə sədri ilə görüş Şəmkir r-nuQaraüəmilli icması İcma lideri və bələdiyyə sədri ilə görüş Tovuz r-nu Bozalqanlı icması İcma lideri ilə görüş Kürdəmir r-nu Aran icması İcma lideri ilə görüş Hacıqabul r-nu Pirsaat icması İcma lideri və bələdiyyə sədri ilə görüş Ucar r-nu Qaracallı icması İcma lideri və bələdiyyə sədri ilə görüş Qənaətlər Aparılan audit müşahidəsi nəticəsində bu qənaətə gəldim; • 2004/2005 ci ildə QHT Sosial Monitorinq Qrupu tərəfindən aparılmış monitorinqin nəticələri ilə əlaqədar 17.05.05 –ci ildə keçirilmiş görüş zamanı BP/BTC şirkəti tərəfindən verilmiş cavabların(görüləcək tədbirlər)yerinə yetirilməsi zəif səviyyədə aparılmışdır. Təkliflər • 2004/2005-ci ildə QHT Monitorinq Qruppu tərəfindən aparılan monitorinqin nəticələrinə əsasən qaldırılan problemlərlə əlaqədar BP/BTC şirkəti tərəfindən yerinə yetirilməyən öhdəliklər və 17.05.05 tarixli cavab tədbirləri ilə əlaqədar auditor tərəfindən tapılmış uyğunsuzluqlar müzakirə və tədbir üçün BP/BTC şirkətinə təqdim edilsin; • Uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün BP/BTCşirkətinin həyata keçirəcəyi tədbirlərin QHT-lər tərəfindən yenidən auditi qaldırılan problemlərin həllinə müsbət təsir göstərə bilər; • Azərbaycanda həyata keçirilən neft layihələrində ictimai nəzarəti təmin etmək vəproses zamanı yaranan bəzi problemlərin həlli üçün ACİYFvə BP Azərbaycan şirkətinin köməyi ilə yerli QHT və ekspertlərdən ibarət xüsusi Audit-Monitorinq qrupunun yaradılmasına zəmin və ehtiyac var. Audit Mirvari Qəhrəmanlı