NHMT - Sual: Mübahisənin məhkəmədə həllinə qədər alimentin tutulması həyata keşirilə bilərmi. NHMT -

SUAL 19

Sual: Mübahisənin məhkəmədə həllinə qədər alimentin tutulması həyata keşirilə bilərmi.

Cavab: Məhkəmənin aliment tutulması barədə çıxardığı qətnamə qanuni qüvvəyə minənədək (uşaqlar üçün aliment tutularkən məhkəmənin aliment tutulması barədə qətnaməsi çıxarılanadək) məhkəmə Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada alimentin müvəqqəti tutulmasını qət edə bilər.

Məhkəmə alimentin miqdarını müəyyən edərkən tərəflərin maddi və ailə vəziyyətini nəzərə almalıdır. Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün alimentin miqdarı Ailə Məcəlləsinə uyğun müəyyən edilir.