NHMT - Sual: Aliment ödənilməsi barədə saziş olduqda aliment hansı məbləğdə tutula bilər. NHMT -

SUAL 21

Sual: Aliment ödənilməsi barədə saziş olduqda aliment hansı məbləğdə tutula bilər.

Cavab: Aliment ödənilməsi barədə saziş və (və ya) icra vərəqəsi əsasında tutulan ümumi məbləğ aliment ödəməyə borclu olan şəxsin əmək haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin 50 faizindən çox olduqda da aliment notariat qaydasında təsdiq olunmuş saziş əsasında tutulur.