NHMT - Sual: Şəxs səmimi peşmanlıqla bağlı cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilərmi? NHMT -

SUAL 30

Sual: Şəxs səmimi peşmanlıqla bağlı cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilərmi?

Cavab: İlk dəfə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət törətmiş şəxs könüllü gəlib təqsirini boynuna aldıqda, cinayətin üstünün açılmasına fəal kömək etdikdə, cinayət nəticəsində dəymiş ziyanı ödədikdə və ya vurulmuş zərəri başqa yolla aradan qaldırdıqda cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilər.