NHMT - Sual: Şəxs zərərçəkmiş şəxslə barışmaqla bağlı cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilərmi? NHMT -

SUAL 31

Sual: Şəxs zərərçəkmiş şəxslə barışmaqla bağlı cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilərmi?

Cavab: İlk dəfə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət törətmiş şəxs zərərçəkmiş şəxslə barışdıqda və ona dəymiş ziyanı ödədikdə və ya vurulmuş zərəri aradan qaldırdıqda cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilər.