NHMT - Sual: Şəxs şəraitin dəyişməsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilərmi? NHMT -

SUAL 32

Sual: Şəxs şəraitin dəyişməsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilərmi?

Cavab: Şəraitin dəyişməsi nəticəsində törədilmiş əməlin və ya bu əməli törətmiş şəxsin ictimai təhlükəli olmadığı müəyyən edildikdə, ilk dəfə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət və ya az ağır cinayət törətmiş şəxs cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilər.